Obsah

Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 823 879 EUR
Názov projektu: Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta

 

logo