Obsah

 

eu siea
  Európsky fond regionálneho rozvoja                                                          
zp sk

 

Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 374 988,07 EUR

 

Konkrétny cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

"Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"

www.op-kzp.sk