Obsah

Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

 

 

Vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu

 

Identifikácia prijímateľa príspevku:  Mesto Dubnica nad Váhom

                                                              Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

                                                              IČO: 00317209

Názov projektu:  Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Zmluva: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-35

Výška príspevku: 168 651,91

 

Doklady k vyúčtovaniu

Dodávateľ:   ŠPORTFINAL s.r.o.

                      Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

                      IČO: 44149671

Zmluva o dielo: 92/2022 zo dňa 28.03.2022 a dodatky

Účtovný doklad: Faktúra č. 06436027

Dátum a popis úhrady: 21.11.2022 Výpis č. 207 z účtu 4405033001/5600

Celková suma projektu: 355 115,75