Obsah

Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum

Celkové náklady projektu:      2 474 973,04    Eur

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je využitie nedostatočne, respektíve nevhodne využitej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie objektu a rozšírenie činnosti a služieb pamäťovej inštitúcie prostredníctvom rozšírenia činnosti múzea v Dubnici nad Váhom za účelom vytvorenia stálych expozícií.

Rekonštrukcia budovy kaštieľa významne prispela ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb múzeom a vytvoreniu nových prvkov vo vlastných priestoroch. Rekonštrukcia kaštieľa oživila pôvodnú stavbu, zachováva kultúrne dedičstvo a prispieva  tak k oživeniu architektúry. Výsledkom projektu je zaujímané riešenie reprezentačných priestorov, ktoré sú k dispozícii pre inštaláciu stálych muzeálnych expozícií.

foto9