Obsah

Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 848 100,70 Eur

Cieľ projektu: 

Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom.

Budova Zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom disponovala pred realizáciou projektu kapacitou 180 miest.  V zariadení pribúdali klienti postihnutí Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Realizáciou projektu bola rozšírená kapacita ZPS o 69 miest a boli vybudované vhodné priestory pre klientov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Na rozšírenie zariadenia boli rekonštruované nevyžité budovy bývalej škôlky a školy v m.č. Prejta. Vznikli nové priestory (dva pavilóny a spoločenská miestnosť) uzatvoreného typu, pre umiestnenie seniorov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou - Špecializované zariadenie.

Prebiehajúce práce na budove:

  • zateplenie strechy a fasády budov
  • výmena okien a dverí
  • rekonštrukcia hygienických zariadení
  • osadenie protišmykovej podlahy
  • rekonštrukcia technického vybavenia objektov
  • modernizácia vnútorných priestorov a debarierizácia zariadenia
  • vybudovanie spojovacej chodby so spoločenskou miestnosťou a jedálňou
  • obstaranie interiérového vybavenia vrátane IKT vybavenia
  • rekonštrukcia hygienických zariadení.

 

logo