Obsah

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 913 706,12 Eur

Cieľ projektu: Rekonštrukciou a obstaraním vnútorného vybavenia ZŠ s MŠ zlepšiť podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu.

Projekt riešil rekonštrukciu budovy ZŠ a MŠ, na sídlisku Centrum I. Celá rekonštrukcia budovy prebiehala od mája do novembra 2010. Počas 7 mesiacov boli uskutočnené práce:

Objekt ZŠ

 • zateplenie strechy a obvodových murovaných stien
 • výmena okien a dverí
 • výmena podláh, nové maľby, nátery, obklady
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • vytvorenie 6 nových špecializovaných učebni v nevyužitých priestoroch chodieb
 • rozšírenie bezbariérového prístupu v priestoroch ZŠ – WC pavilón A
 • obstaranie vnútorného vybavenia vrátane IKT do všetkých špecializovaných učební
 • nové vybavenie kuchyne

Objekt MŠ

 • zateplenie strechy, obvodových murovaných stien
 • výmena okien a dverí
 • výmena podláh, nové maľby, nátery, obklady
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • obstaranie vnútorného vybavenia vrátane IKT do všetkých učební s herňami, spální, šatní a chodieb
 • nové prvky detského ihriska

Po realizácii projektu ZŠ s MŠ sa znížili náklady na energie o 45,49 %.

 

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 593 288,37 Eur

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania rekonštrukciou školy - znížením energetickej náročnosti budovy a zvýšením technického štandardu školy.

Projekt riešil rekonštrukciu budovy ZŠ z komplexu ZŠ a MŠ Centrum III, na sídlisku Pod hájom. Celá rekonštrukcia budovy prebiehala od mája do augusta 2010. Počas 4 mesiacov boli uskutočnené práce:

 • výmena okien a dverí
 • zateplenie murovaných stien vo vnútorných átriách
 • izolácia proti vode a vlhkosti - nová strešná krytina
 • zateplenie strechy nad vykurovanými priestormi
 • rekonštrukcia podláh výmenou vrstvy podláh z PVC
 • vymaľovanie miestností
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • vybavenie ročníkovej a jazykovej učebne výpočtovou technikou

Po realizácii projektu ZŠ s MŠ sa znížili náklady na energie o 50,13 %

 

 

logo