Obsah

Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 608 511,14 EUR
Dĺžka realizácie aktivít: 12 mesiacov
Názov projektu:

Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom

 

Opis projektu:

Projekt Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom poskytne komplexné riešenie vnútrobloku sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom so zameraním na doplňujúce aktivity pre všetky vekové kategórie. Podporia sa pohybové, relaxačné a oddychové aktivity obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie udržateľnosti rozvoja sídliska Pod hájom z hľadiska životného prostredia a eliminácia negatívnych vplyvov na zdravie a kvalitu života obyvateľov. Výsledkom projektu budú chodníky a spevnené plochy, verejné osvetlenie, zeleň, mobiliár a detské ihriská. Celková  plocha revitalizácie predstavuje 17 053,51 m2.            

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

 

logo