Obsah

Riešenie migračných výziev v meste Dubnica nad Váhom

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Aktivita projektu: Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Výška nenávratného finančného príspevku: 254 800 EUR

logo