Obsah

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom

dopytovo-orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Výška nenávratného finančného príspevku: 54 568,45 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2020

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť zručnosti zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom vo vybraných oblastiach.

euop

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk