Obsah

 

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 217 952,53 EUR
Názov projektu:

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

 

Hlavným cieľom  projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov v meste Dubnica nad Váhom. Mesto Dubnica nad Váhom plánuje vybudovať funkčnú sieť automatickej požičovne bicyklov, ktorá bude pozostávať z 13 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 78 kusov bicyklov. Systém automatickej požičovne bicyklov bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov mesta a v neposlednom rade pre všetkých návštevníkov mesta za rôznym účelom (práca, návšteva lekára, úrady, kultúrne a športovéaktivity, a. i.). Výsledkom realizácie projektu bude predovšetkým zmiernenie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie znížením emisií produkovaných z motorovej dopravy. Uvedené emisie majú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. 

 

logo