Obsah

Telekomunikácie

Mesto Dubnica nad Váhom je pripojené na diaľkový optický kábel Trenčín - Žilina. Telekomunikačná ústredňa mesta je digitalizovaná a nachádza sa v budove Telekomunikácií a. s. (Pošty).

Dubnica nad Váhom má z hľadiska telekomunikačného členenia významné postavenie ako sídlo uzlovej ústredne (UTO) a je spojená diaľkovými káblami s Trenčínom, Ilavou a Považskou Bystricou a miestnymi káblami so sídlami príslušných miestnych telefónnych obvodov (MTO) v spádovom území.

Dominantné postavenie pre telefonizáciu územia má realizovaný optický kábel Trenčín-Žilina s odbočkou do Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice.

Realizáciou výstavby optického diaľkového kábla sú pre potenciálne nároky rozvoja priemyselného parku vytvorené podmienky pre zväčšenie zodpovedajúceho výkonu ústredne na digitálnej báze.