Obsah

Veľká pečať je okrúhla, v priemere  má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším a vnútorným tenkým čiarovým okruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709:. V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba, v štíte samom je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve menšie a tri väčšie vetvičky zakončené žaluďom, medzi ktorými sú dva tulipánové kvety.

 

 

Veľká pečať

Malá pečať je oválneho tvaru s priemerom 19 x 17 mm. Tenká, vonkajšia čiara ohraničuje celú plochu pečiatky, na ktorej je zjednodušene štylizovaná trojvetvička so žaluďmi, nad ňou je skrátený kolopis SOD a zoboch strán sú dve drobné 5-lístkové ružičky. Pečiatka nemá uvedený rok, ale na písomnostiach sa vyskytuje už od roku 1744.

Základným obrazom oboch pečatí sú tri vetvičky zakončené žaluďmi. Tento motív mali v prsteňovej pečati aj zákupní richtári už začiatkom 17. storočia, ale kvietok tvorili len dve vetvičky. Je zrejmé, že tvorbu obrazu pečiatky mestečka inšpirovalo jeho meno, odvodené z dubového stromu. Súčasný erb mesta obnovený v roku 1980 pochádza zrejme z 15. storočia v pečatidle doložený r. 1709. V modrom štíte, prstencom ovinutá a dolu ľaliovito ukončená vetvička s troma zrelými a dvoma rozvíjajúcimi sa žaluďmi, všetko strieborné.

Pečať mesta pozostáva z mestského erbu, okolo ktorého je kruhový nápis MESTO DUBNICA NAD VÁHOM.

Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú strieborné a tri modré a tieto sa navzájom striedajú.

 

 

vlajka mesta

Štandarda primátora – znak mesta je premietnutý na textil a je lemovaný modrostrieborným lemom v mestských farbách.

Štandarda primátora mesta Dubnica nad Váhom

 

Koruhva mesta Dubnice má vo vrchnej časti mestský znak a dolnej časti vlajku mesta ukončenú zostrihom.

 

Koruhva

 

Erb mesta - pochádza zrejme z 15. storočia, doložený je v pečatidle z roku 1709. V modrom štíte je strieborná prstencom ovinutá a dolu ľaliovito ukončená vetvička s troma zrelými a dvoma rozvíjajúcimi sa žaluďmi. 

 

erb mesta