Obsah

Životné prostredie mesta Dubnica nad Váhom

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2023

Kalendár triedeného zberu 2024 pre rodinné domy

Údaje o komunálnom odpade z mesta v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2023

Údaje o komunálnom odpade z mesta v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2022 

Údaje o komunálnom odpade z mesta v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2021

VZN_10_2021 konsolidované znenie

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2018

Zber opotrebovaných pneumatík

Návod na obsluhu kompostérov

Ako kompostovať a využitie kompostu

Komunitné kompostovanie

Využitie bioodpadu v záhrade

Ako vybaviť na Oddelení Životného prostredia

Ako správne triediť plasty

Ako správne triediť papier

Kalendár triedeného zberu 2023 pre rodinné domy

Kalendár triedeného zberu 2023 pre bytové domy

Informácie pre správne nakladanie s odpadmi 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV v domácnostiach

AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI

Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov 

Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába 

Základne pravidlá triedenia 

Ako prebieha recyklácia plastov    (Zdroj :  ENVI-PAK, a.s.)

Likvidácia starého vozidla

Triedením skla šetríme prírodné zdroje