Obsah

Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni MsÚ v Dubnici nad Váhom.

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz
- potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne MsÚ


Vybavuje: Božena Janurová, Linda Michalcová,
Kontakt: +421 42 4455714, +421 42 4455717

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5 €