Obsah

Potvrdenie o trvalom pobyte

Poplatok sa uhrádza v pokladni MsÚ v Dubnici nad Váhom.

Potrebné doklady:

- občiansky preukaz
- potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne MsÚ


Vybavuje: Božena Janurová
Kontakt: +421 42 4455 714
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5 €