Obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt

Poplatok sa uhrádza v pokladni MsÚ v Dubnici nad Váhom.

Potrebné doklady:

- list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníckych práv bytu
- občiansky preukaz
- rodný list u detí do 15 rokov


Vybavuje: Božena Janurová, Linda Michalcová,
Kontakt: +421 42 4455714, +421 42 4455717
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 5 € pri vystavení potvrdenia na vlastnú žiadosť