Obsah

Poskytnutie úľavy na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poskytnutie úľavy na poplatku sa realizuje na základe článku VI - Zníženie alebo odpustenie poplatkov VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Potrebné doklady: podľa príslušného VZN

 

Vybavuje: Eva Kuricová, Bc. Michaela Mihálechová
Kontakt: +421 42 4455748, +421 42 4455734, 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku