Obsah

Potvrdenie majetkových pomerov

Tieto potvrdenia sa vydávajú na vlastnú žiadosť občana, zväčša pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom vydania potvrdenia je zdokladovanie vlastníctva/nevlastníctva nehnuteľností, resp. uhradenia vyrubenej dane. 

 

Potrebné doklady:

Potvrdenie sa vydáva na tlačive, ktoré si občan prinesie so sebou z príslušného úradu.


Vybavuje: Ing. Soňa Beňová
Kontakt: +421 42 4455784
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku