Obsah

Vydanie rybárskeho lístka

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

a) týždenný  1,50 €
b) mesačný  3 €
c) ročný    7 €
d) trojročný    17 €

Poplatok je potrebné zaplatiť v pokladni MsÚ a doklad spolu s občianskym preukazom predložiť na vydanie rybárskeho lístka. Od poplatku sú oslobodené osoby do dovŕšenia veku 15 rokov.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz


Vybavuje: Ing. Lenka Kováčová
Kontakt: +421 42 4455774
Doba vybavenia: na počkanie