Obsah

Ochrana ovzdušia

Oznam pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

Od 1.1.2024 majú oznamovaciu a poplatkovú a povinnosť len PO a FO-podnikatelia, ktorí sú prevádzkovateľmi:

a) spaľovacích zariadení alebo iných technologických celkov spaľujúce čierne uhlie alebo koks
b) spaľovacích zariadení alebo iných technologických celkov spaľujúce hnedé uhlie
c) spaľovacích zariadení alebo iných technologických celkov spaľujúce biomasu
d) nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 0,6 t/rok
e) povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/rok

– autoopravárenstvo
f) odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok < 0,6 t/rok

Žiadosti

 

Fyzické osoby - nepodnikatelia:

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na zmenu a užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Oznámenie o zmene a uvedení do užívania malého spaľovacieho zariadenia

Žiadosť o vydanie stanoviska stavebným úradom

 

Právnické osoby a Fyzické osoby - podnikatelia:

Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na zmenu a užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Tlačivo ohlásenia spotreby

Žiadosť o súhlas na povolenie skúšobnej prevádzky

Žiadosť o povolenie stacionárneho zdroja vrátane zmien

Žiadosť o vydanie stanoviska stavebným úradom