Obsah

Komisie Mestského zastupiteľstva

Členovia komisií Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022.

Náplň práce a úlohy komisií Mestského zastupiteľstva  v Dubnici nad Váhom.

Zápisnice zo schôdzí komisií.