Obsah

Komisia športu a mládeže

predseda  Ing. Lukáš Bakyta  
podpredseda Ing. Ladislav Buranský  
člen Mgr. Oto Bača  
člen Zdenko Medera  
člen Mgr.Adam Rehák  
člen Peter Sojčík  
člen Patrik Tybor  

 

Náplň práce a úlohy komisie:

 1. Prerokováva:
  1. a vyjadruje sa k zásadným koncepčným zámerom mesta v oblasti športu,
  2. materiály podľa požiadavky oddelení MsÚ, ktoré prechádzajú mestským legislatívnym procesom.
 2. Sleduje:
  1. súčasný stav mládežníckych športových klubov,
  2. odporúča účelovo viazané finančné prostriedky pre mládežnícke športové kolektívy,
  3. činnosť občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu, ich aktívne zapájanie sa do života mesta (vlastná iniciatíva a spolupráca na podujatiach organizovaných Mestom Dubnica nad Váhom) a ich podnecovanie k činnosti,
  4. členskú základňu mestom dotovaných občianskych združení, jej vývoj a zloženie s dôrazom na pomer obyvateľov mesta v konkrétnom združení a navrhuje prípadné riešenia.
 3. Navrhuje a dáva podnety na organizovanie celomestských športových podujatí.
 4. Iniciuje vyhodnotenie najlepších športovcov mesta za príslušný rok.
 5. Nominuje osobnosti na udelenie ocenení Mesta Dubnica nad Váhom.
 6. Iniciuje oceňovanie výrazných osobností a talentov v oblasti športu.

 

Zápisnice zo schôdzí komisie:

Stránka

 • 1