Obsah

V jednotlivých súboroch je uvedená dochádzka poslancov na riadne aj mimoriadne rokovania Mestského zastupiteľstva.

Stránka