Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Petra Wolfa

22. apríla 2019
 • Štátny sviatok
19. apríla 2019
 • Štátny sviatok
18. apríla 2019
 • Pracovná  cesta
  • Bratislava (rokovanie na STU Bratislava )
 • Vybavovanie agendy primátora
17. apríla 2019
 • Pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom PVS, a.s.
 • Rokovanie so zást.  MHK Dubnica nad Váhom
 • Porada s prednostkou MsÚ a riaditeľkou DUMAt, m.p.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s 2. viceprimátorom mesta za účasti  JUDr. Bučencovej
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení prac. problémov
16. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Senec – stretnutie starostov a primátorov RZMOSP
15. apríla 2019
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Trenčín - pracovné stretnutie s riaditeľom ÚPSVR Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie s ved. stavebného úradu MsÚ a prac. ÚP a staveb. poriadku
 • Dom kultúry – sľub zapisovateliek pre voľby do európskeho parlamentu 2019
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
12. apríla 2019
 • Pracovná cesta
  • Bratislava – pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie Úradu vlády SR
  • Nové Mesto nad Váhom - pracovné rokovanie s primátorom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
11. apríla 2019
 • Spoločné stretnutie vedenia mesta a zamestnancov MsÚ za účelom podporiť iniciatívu Ligy proti rakovine v rámci verejnej zbierky Deň narcisov
 • Pracovné stretnutie so zást. dopravného inšpektorátu (riešenie dopravnej situácie pri ZUŠ)
 • Pracovné jednanie v Dome kultúry k Územnému plánu mesta Dubnica nad Váhom
 • Pracovné rokovanie so zástupcami spol. ZVS Defence Industrial, s.r.o.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
10. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
09. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
08. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
05. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
04. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
03. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
02. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky
01. apríla 2019
 • čerpanie riadnej dovolenky

Marec 2019

29. marca 2019
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. školstva
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie s p. Ing. Glocknerom
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
28. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. BENY-STAV Prievidza s.r.o.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami  MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Dubnický kaštieľ – slávnostné prijatie a ocenenie najlepších pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
27. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovný obed so zást. kult. zariadenia mesta Valašské Meziřičí  za účasti riad. dubnického múzea a  ved. odd. kultúry
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie plánovaného MsZ
26. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. oddelení  MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. úloh
 • Pracovné rokovanie s projektantkou p. Ing. Kotrisovou a prac. ODI  p. Ing. Ondrejcom
25. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Kultúrne centrum Nemšová – rokovanie Rady RZMOSP
 • Dom kultúry – pracovné stretnutie za účasti  riaditeľa  Úradu PSVR Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupcom primátora
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
22. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení prac. problémov
 • Pracovné stretnutie s p.  Bočincovou a poslankyňou MsÚ p. Muntágovou
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s. a spol . PRIMUM
21. marca 2019
 • Konferencia  - Štrbské Pleso
 • Pracovné rokovanie s Ing. Kotrisovou
 • Pracovná porada s ved. odd. ŽP ( príprava ENVIROJAR )
20. marca 2019
 • Konferencia – Štrbské Pleso
19. marca 2019
 • Porada s riaditeľkou DUMAT-u m. p. o. a prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie DR PVS, a.s. v Považskej Bystrici
 • Konzultácie s ved. odd. SR,PM, IV a VT MsÚ
 • Konferencia – Štrbské Pleso
18. marca 2019
 • Okresný súd Trenčín
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné jednanie – zást. spoločnosti PRIMUM s.r.o.
 • Stretnutie so zástupcom spol.  METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry –  účasť na školení s poslancami MsÚ a okr. Ilava
15. marca 2019
 • Pracovné jednanie – odbor dopravy Trenčín
 • Pracovná návšteva – Ing. Bočincová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
14. marca 2019
 • Otvorenie festivalu Ekotopfilm/Envirofilm v Dome kultúry
 • Pracovná návšteva – ved. výučbového strediska MTF STU Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Zdvorilostná návšteva prezidenta SR pána Andreja Kisku
13. marca 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Porada s ved.  odd.  kultúry a knižnice
 • Porada s hovorkyňou mesta
 • Konzultácie s pracovníčkou správy pozemkov MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
12. marca 2019
 • Pracovná cesta – účasť na podujatí „MB Communal Show“ - Tále
11. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a so zástupcami primátora MsÚ
 • Pracovná návšteva z kancelárie  a protokolu prezidenta SR
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Účasť na zasadnutí  Valného zhromaždenia  Trenčianskej regionálnej komory SOPK Trenčín
08. marca 2019
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada s prednostkou , 1. zástupcom primátora, riaditeľkou DUMAT-u, m.p.o.  a ved. odd. SR,PM,IV a IT
 • Stretnutie s občanmi – vopred  dohodnuté termíny
07. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ZTS – OTS, a.s.
 • Pracovné stretnutie so zást. spoločnosti STUDNICA, n.o. Bratislava a UNIKLINIKY Prievidza
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP, a.s.
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ pri riešení pracovných úloh
06. marca 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spoločnosti E-RAN Reality s. r. o.  Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie so zást.  spoločnosti  K - Finance
 • Stretnutie so zást. CBS spol.,  s.r.o. Banská Bystrica
05. marca 2019
 • Pracovná cesta – Otrokovice ( Česká republika ) za účasti 1. viceprimátora MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
04. marca 2019
 • Porada s prednostkou MsÚ a ref. správy majetku
 • Pracovné jednanie s riaditeľkou DUMAT-u, m.p. o.
 • Stretnutie s konateľom spoločnosti TSM , s.r.o.
 • Konzultácie s pracovníkmi MsÚ pri riešení pracovných úloh
 • Vybavovanie agendy primátora
01. marca 2019
 • Okresná prokuratúra Trenčín – rokovanie aj  za účasti zástupcu oddelenia výstavby MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Porada so zamestnancami oddelenia výstavby a ÚP a referátom dopravy MsÚ
 • Pracovné stretnutie s  vedúcou školského úradu mesta Dubnica nad Váhom

Február 2019

28. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. EraS Data- Pro s.r.o. Bratislava
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
27. februára 2019
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Sociálnej poisťovne v Považskej Bystrici
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s Ing. Bočincovou
 • Zasadnutie Predstavenstva uni - POLIKLINIKY v Bojniciach
 • Návšteva  zariadenia pre seniorov DUBINA, m.r.o.
26. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást.  spol. METROSTAV Asfalt, a.s.
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie agendy primátora
25. februára 2019
 • Obhliadka  stavu komunikácií v meste po zimnom období - návrh na opravu výtlkov
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Porada s prednostkou MsÚ a viceprimátorom
22. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP
 • Stretnutie podnikateľov Dubnice nad Váhom k návrhu územného plánu mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o. Dubnica nad Váhom
21. februára 2019
 • Valné zhromaždenie RZMOSP - Kultúrne centrum Nemšová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Návšteva – JUDr. Staníková ( Slovenské národné centrum pre ľudské práva; Žilina )
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom – Koncert súborov
20. februára 2019
 • Porada s viceprimátorom MsÚ a zamestnancami odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ECO DOG TOILET GROUP
 • Konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 1. zasadnutie volebných okrskových komisií - zloženie sľubu zapisovateliek
19. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Návšteva  -  p. Glockner
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. SR, PM, IV a IT
18. februára 2019
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie so zamestnancami Špecializovaného zariadenia pre seniorov v Prejte
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  p. Kumanovej ( IN MINORITA Bratislava )
 • Účasť na schôdzi diabetikov ( DIADUB Dubnica nad Váhom)
 • Pracovná návšteva  zástupcu spol. TPV Technology, s.r.o.  Dubnica nad Váhom
15. februára 2019
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
14. februára 2019
 • Návšteva – p. Jurisová
 • Dom kultúry – kontrolný deň (stavba osobného výťahu)
 • Návšteva ( zástupcovia rodičov autistických detí )
 • FK Dubnica nad Váhom – kontrolný deň (rekonštrukcia priestorov )
 • Pracovné jednanie  – p. Lendvay
 • Pracovná rokovanie –  zást. spol. KAMON
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
13. februára 2019
 • Pracovná porada za účasti Ing. arch. Bútoru a zástupcov odd. MsÚ
 • Pracovné jednanie s primátorom  mesta Nová Dubnica
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ MARIUS PEERSEN , a.s. Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom  SMART CITY ( Trenčín )
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná návšteva – zástupca spol. PRIMUM s.r.o. Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora
12. februára 2019
 • Pracovné rokovanie – zástupcovia spol. PVS, a.s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Členská schôdza – CNO ( Denné centrum č.1 )
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
11. februára 2019
 • Interné školenie za účasti prednostky MsÚ a 1. zástupcu primátora mesta
  • I.M.S. (integrovaný  manažérsky systém)
  • M.I.S ( manažérsky informačný systém)
 • Diskusné fórum – Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom - Trenčín
 • Pracovné stretnutie - SEDUS GROUP a. s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
08. februára 2019
 • Pracovné rokovanie  so zástupcami spol.:
  • TECHREAL Dubnica s.r.o.
  • spol. LORAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
07. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva :
  • zástupcovia Okresného riaditeľstva hasičského zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho  družstva Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie – zástupca spol. PAL- KOV Dubnica nad Váhom
 • Pracovné jednanie – zástupca spol. ARKÁDIA  Dca, s.r.o.
06. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátorom MsÚ
05. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  za účasti  p.  prednostky, viceprimátora a Ing. Dolinku
 • Pracovné jednanie so zamestnancami MsÚ (útvar  odd. výstavby a územného plánovania a správy majetku)
 • Pracovné rokovanie -  p. Štefániková (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín )
04. februára 2019
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátormi MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Pracovné rokovanie  – p. Švec ( FK Dubnica nad Váhom )
01. februára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • STUDNICA, n.o. Bratislava
  • A.V.I.S. Bratislava
 • Pracovné rokovanie so spol. SEDUS GROUP Bratislava

Január 2019

31. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
30. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Zasadnutie predstavenstva uni – POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom, a.s.
29. januára 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Trenčín
 • Pracovné rokovanie – Súkromná ZUŠ – p. Sirotka
 • Pracovné rokovanie – RAJEC Industry
 • Pracovné stretnutie – KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
28. januára 2019
 • Pracovné rokovanie – p. Ondrejec (dopravný inšpektorát)
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ  (rozpočet r. 2019)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
25. januára 2019
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné rokovanie – spol. MARIUS PEDERSEN Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
24. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora ( podpisové vzory v bankových inštitúciách)
 • Pracovné rokovanie –  (skládka odpadov Lieskovec )
 • Pracovné stretnutie -  Spoločnosť ASS n. o. Dubnica nad Váhom 
23. januára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava – Slovenská správa ciest, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
22. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
21. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
18. januára 2019
 • pracovné rokovanie –  STUDNICA, n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami firiem AVIS a EMEL Bratislava
17. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zástupcami bankových inštitúcií mesta Dubnica nad Váhom
16. januára 2019
 • pracovné stretnutie so zamestnancami výstavby a ŽP
 • pracovné stretnutie – p. Fedor
15. januára 2019
 • pracovné stretnutia a rokovania so zástupcami firiem z  Dubnice nad Váhom a okolia

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (podpisovanie pošty  a  informácie zamestnancov o výsledkoch z jednotlivých rokovaní a konaní )

14. januára 2019
 • pracovné rokovanie v zasadačke MsÚ – Územný plán mesta – za účasti zástupcov mesta
11. januára 2019
 • Bratislava – pracovné rokovanie na ministerstve dopravy
10. januára 2019
 • pracovné rokovanie na MsÚ so zástupcom spoločnosti PVS, a.s. Považská Bystrica
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi Fakultnej nemocnice, a.s. Trenčín
09. januára 2019
 • novoročné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ mesta Dubnica nad Váhom
08. januára 2019
 • porada vedúcich zamestnancov oddelení MsÚ za účasti  primátora mesta
 • návšteva CVČ (Centrum voľného času) Dubnica nad Váhom
 • popoludňajšie stretnutie so zamestnancami výstavby a životného prostredia
07. januára 2019
 • novoročné stretnutie vedenia mesta so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
04. januára 2019
 • zahraničná pracovná cesta – Česká republika – Otrokovice
03. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
02. januára 2019
 • dovolenka zamestnancov MsÚ
01. januára 2019
 • štátny sviatok