Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Petra Wolfa

12. apríl 2024
 • Operatíva
 • Propagačné video za účasti PR oddelenia
 • Stretnutie s riaditeľom NsP Ilava
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
11. apríl 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s OR pre šport a mládež
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Pracovné stretnutie s architektom
 • Online – pracovné stretnutie so zástupcami firmy ELMOLIS
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
10. apríl 2024
 • Operatíva
 • Kontrolný deň investičných akcii v meste za účasti ved. oddelenia výstavby
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Vítanie občiankov
9. apríl 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada so zástupkyňou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • TSK - Koncepcia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030
8. apríl 2024
 • Operatíva
 • Trenčín TSK - Zasadnutie Rady Partnerstva pre IUS Trenčianskeho kraja
 • Pracovná porada s náčelníkom MsP za účasti zástupkyne primátora a prednostky MsÚ
 • Pracovná porada s ved. oddelenia výstavby a ved. oddelenia strategického rozvoja
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
5. apríl 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s vedúcim odd. strategického rozvoja
 • Kontrola NKÚ
 • Stretnutie členov SPR
 • Pracovné stretnutie so zástupcami UniCredit Bank Czech republic and Slovakia
 • Pracovné stretnutie s výkonnou riaditeľkou ÚMS
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
4. apríl 2024
 • Operatíva
 • TSK – Trenčín
 • Rokovanie k návrhu na zmenu rozpočtu TSK /1.zmena/ na roky 2024-2026
 • Stretnutie zástupcov SPR a predsedu TSK
 • Videocall – Antik
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • ZUŠ – Učiteľský koncert
3. apríl 2024
 • Operatíva
 • Videocall – Moderné technológie
 • Rokovanie Rady RZMOSP
 • Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Enmon
 • Pracovné stretnutie so zástupcom Dopravnej fakulty -Žilinská univerzita
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
2. apríl 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada so zástupkyňou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
28. marec 2024
 • MsÚ - Dovolenka
27. marec 2024
 • Operatíva
 • Riadne valné zhromaždenie Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • Rozhovor do médií – TV Považie
 • Slávnostné oceňovanie učiteľov
 • Stretnutie s občanmi (vopred dohodnuté termíny)
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
26. marec 2024
 • Operatíva
 • Kontrolný deň -  Dubina m.r.o
 • Oficiálne otvorenie projektov „wellbeingová učebňa“ a náučný chodník v ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II.
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Stretnutie s obchodným riaditeľom firmy Hant a.s.
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
25. marec 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Kontrolný deň Chateau Mignon
 • XI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
22. marec 2024
 • Služobná cesta Bratislava – Pracovné stretnutie s Futbalovým zväzom
 • Operatíva
 • Online Únia miest - eGOV skupina
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
21. marec 2024
 • Operatíva
 • Online – Republiková rada Únia miest Slovenska
 • Pracovné stretnutie s vedením PVS a.s. k IUS a opravám ciest
 • Porada s odd. pre styk s verejnosťou
 • Médiá
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
20. marec 2024
 • Operatíva
 • Služobná cesta Bratislava – stretnutie so zástupcami firmy Elmolis
 • Stretnutie občanmi (vopred dohodnuté termíny)
 • Pracovné stretnutie so zástupcom Dopravného inšpektorátu TN
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
19. marec 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zástupcom firmy Marpex s. r. o.
 • Pracovné stretnutie k priemyselnému parku
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
18. marec 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby a odd. strategického rozvoja
 • Vybavovanie elektronickej agendy
15. marec 2024
 • Operatíva
 • Valné zhromaždenie RZMOSP v Trenčianskych Stankovciach
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné stretnutie s dekanom a prodekanom Žilinskej univerzity
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
14. marec 2024
 • Operatíva
 • Služobná cesta: Nitra – Smart Energy Forum
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
13. marec 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Kreston Slovakia
 • Stretnutie s riaditeľom FN TN
 • Návšteva ZO Jednota dôchodcov č.2 v CNO
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
12. marec 2024
 • Operatíva
 • Online porada k investičnému zámeru
 • Pracovná porada s vedúcou odd. kultúry
 • Stretnutie s vedúcim FS Mladosť
 • Pracovná porada s mestskými organizáciami DUMAT, TSM, DUBINA
 • Pracovná porada s riaditeľkou múzea a s náčelníkom MsP
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
11. marec 2024
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Porada s odd. výstavby a odd. strategického rozvoja
 • Stretnutie pri príležitosti MDŽ s členkami ZO ZDS DIADUB
8. marec 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie so zamestnancom MsP
 • Stretnutie so zamestnankyňami MsÚ a mestských neziskových organizácií k sviatku MDŽ
 • Pracovné stretnutie s vedením obchodnej siete LIDL
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
7. marec 2024
 • Operatíva
 • Okresný snem SZZP Ilava v Kultúrnom dome Klobušice
 • Školenie BOZP
 • Online meeting - GIS a integrácia na databázový systém
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
6. marec 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Pracovné stretnutie s projektantom za účasti odd. výstavby a odd. strategického rozvoja
 • Stretnutie s občanmi (vopred dohodnuté termíny)
5. marec 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Tlačové vyjadrenie k aktuálnym projektom pre médiá
 • Pracovné stretnutie s projektantmi k pripravovaným investičným zámerom
 • Operatívna porada s pracovníkom odd. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Stretnutie poslancov
4. marec 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby a odd. strategického rozvoja za účasti prednostky MsÚ a zástupkyni primátora
1. marec 2024
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Kontolný deň – DUBINA
 • Online rokovanie prezícia ÚMS
 • Stretnutie s poslancom
 • Stretnutie so zástupcom FK Dubnica nad Váhom
 • Schvaľovanie workflow
29. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Stretnutie s organizačným tímom Medzinárodných cyklistických pretekov
 • 1. zasadnutie okrskových volebných komisií
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
28. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom ZVJS
 • Pracovná návšteva z Bratislavského samosprávneho kraja za účelom GIS a registratúry
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
27. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s primátorom Mesta Nová Dubnica
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ
 • Operatívna porada so zástupkyňou primátora
 • Online stretnutie – eGov
 • Pracovné stretnutie k cyklotrasám
26. február 2024
 • Operatíva
 • ÚPSVaR Trenčín - Výbor pre otázky zamestnanosti
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Slovenský rozhlas – Únia miest Slovenska
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
23. február 2024
 • Operatíva
 • Účasť na pietnom akte v areáli ZVS k 79. výročiu spomienky na tragické udalosti - Ma Bisteren!
 • Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej na MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy
22. február 2024
 • Operatíva
 • Kontrolný deň – Chateau Mignon
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada s oddelením strategického rozvoja
 • Pracovné stretnutie k investičnému projektu
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
21. február 2024
 • Operatíva
 • Konferencia SK8 v Piešťanoch – Inovujeme regióny
 • Návšteva zariadenia pre seniorov DUBINA
 • Stretnutie s občanmi (vopred dohodnuté termíny)
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a s prednostkou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
20. február 2024
 • Operatíva
 • Online rokovanie ÚMS
 • Pracovné stretnutie k investičnému zámeru
 • Pracovné stretnutie k územným plánom mesta
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
19. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada s hovorcom
 • Pracovná porada s oddelením výstavby
 • Účasť na hodnotiacej členskej schôdzi DIADUB
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
16. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
15. február 2024
 • MsÚ z technických príčin zatvorený
14. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom NsP Ilava
 • Dubnický kaštieľ - Vernisáž „Reim v zrkadle doby“
 • Stretnutie s občanmi (vopred dohodnuté termíny)
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
13. február 2024
 • Operatíva
 • Pracovná porada s vedúcim ekonomického oddelenia za účasti prednostky MsÚ
 • Operatívna porada s vedúcim oddelenia výstavby
 • Pracovné stretnutie k investičnému zámeru
 • Pracovné stretnutie s pracovníkom odd. územného plánovania za účasti prednostky MsÚ a zástupkyne primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
12. február 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Služobná cesta – Stretnutie s predsedom parlamentu v NRSR
9. február 2024
 • Operatíva
 • Online konferencia Globsec
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s primátorom Mesta Nemšová
 • Pracovné stretnutie s architektom a vedúcim odd. výstavby
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
8. február 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie so zástupcami Slovenského pozemkového fondu
 • Operatívna porada s vedúcou školstva a prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou TSM za účasti zástupkyne primátora
 • Pracovné stretnutie s IT odborníkmi za účasti zástupkyne primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
7. február 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Pracovné stretnutie s projektantom k investičnej akcii mesta
 • Pracovné stretnutie s vedením firmy LEONI
 • Rozhovor pre médiá
 • Pracovné stretnutie s prevádzkovateľom ambulantného predaja na námestí
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej rady ÚMS
6. február 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Rozhovor pre médiá
 • Operatívna porada s pracovníkom výstavby
 • ÚMS - Online stretnutie na tému digitálna agenda / informatika
5. február 2024
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Služobná cesta - Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest stredného Považia
2. február 2024
 • Operatíva
 • Porada s vedúcim pracovníkom oddelenia strategického rozvoja za účasti prednostky MsÚ a zástupkyne primátora
 • Pracovné stretnutie k projektovej dokumentácii plavárne
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Služobná cesta - pracovné stretnutie so starostom Bratislavskej mestskej časti Petržalka
1. február 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie primátorov a starostov miest a obcí okresu Ilava s Okresným úradom Ilava
 • Rada RZMOSP
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
31. január 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie na inšpektoráte práce
 • Rozhovor pre médiá
 • Videokonferencia Únie miest Slovenska
 • Stretnutie poslancov so zástupcami FK Dubnica nad Váhom
 • Stretnutie s občanmi (dohodnuté termíny)
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
30. január 2024
 • Operatíva
 • Porada s vedúcimi pracovníkmi MsÚ
 • Porada s riaditeľmi organizácií zriadých mestom
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
29. január 2024
 • Operatíva
 • Porada vedenia mesta
 • X. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
26. január 2024
 • Operatíva
 • Pracovné pohovory
 • Rozhovor pre RTVS
 • Stretnutie poslancov so zástupcami FK Dubnica nad Váhom
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
25. január 2024
 • Operatíva
 • Riadny snem Únie miest Slovenka v Banskej Bystrici
 • Odovzdanie nábytku do užívania návštevníkom CNO a Spoločenského domu Prejta
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
24. január 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie primátorov s riaditeľom ilavskej nemocnice
 • Rozhovory pre médiá
 • Prezentácia projektovej dokumentácie plavárne
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Pracovné rokovanie pred snemom Únie miest Slovenska v Banskej Bystrici
23. január 2024
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s firmou Emel
 • Porada PR oddelenia
 • Pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
22. január 2024
 • Operatíva
 • Porada vedenia mesta
 • Porada stavebného oddelenia a oddelenia investičnej výstavby
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
19. január 2024
 • Operatíva
 • Porada s viceprimátorkou mesta
 • Pracovné rokovanie MIRRI, Trenčín
 • Porada s vedúcim stavebného oddelenia
 • Porada s prednostkou mesta
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
18. január 2024
 • Operatíva
 • Novoročné stretnutia
 • Pracovné rokovanie RZ ZMOS - TSK
 • Porada s vedúcou školského úradu a oddelenia školstva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
17. január 2024
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy
 • Pracovné stretnutie coworking
 • Online rokovanie Únie miest Slovenska
 • Prezentácia štúdie investičnej akcie mesta
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
16. január 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie s riaditeľom Spoločnosť Stredné Považie a. s.
 • Pracovné rokovanie za Úniu miest Slovenska na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
15. január 2024
 • Operatíva
 • Stretnutie s pracovníkmi mestskej polície
 • Novoročné návštevy
 • Rozhovor pre médiá
 • Pracovná porada so stavebným oddelením
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
12. január 2024
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy
 • Stretnutie primátorov okresu Ilava
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
11. január 2024
 • Pracovná cesta: Stretnutie zástupcov Únie miest Slovenska s prezidentkou SR, Košice
10. január 2024
 • Operatíva
 • Online rokovanie Republikovej rady Únie miest
 • Pracovné stretnutie so zástupcami firmy KOLO
 • Stretnutie s poslancami MsZ
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Porada s vedúcim ekonomického oddelenia
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
9. január 2024
 • Operatíva
 • Rozhovor s TV Považie
 • Novoročné návštevy
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
8. január 2024
 • Operatíva
 • Rozhovory s médiami
 • Novoročné návštevy
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
2. – 5. január 2024
 • Čerpanie riadnej dovolenky
27. – 29. december 2023
 • Čerpanie riadnej dovolenky
22. december 2023
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
21. december 2023
 • Operatíva
 • Operatívne stretnutie s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zástupcom FK Dubnica
 • Pracovné stretnutie so zástupcom ASFA – KDK s. r. o.
 • Pracovné stretnutie so zástupcom katolíckej cirkvi v Dubnici nad Váhom
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
20. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s vedúcim IT oddelenia
 • Pracovné stretnutie s pracovníkmi TSM
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
19. december 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie Rady ZMOS
 • Stretnutie s riaditeľom NsP Ilava
 • Stretnutie s pracovníkom poisťovne
 • Rokovanie snemu RZMOSP
 • Oceňovanie kolektívov zapojených do národnej kampane „Do práce na bicykli“
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
18. december 2023
 • Operatíva
 • Online - Mimoriadne rokovanie Republikovej rady ÚMS
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Stretnutie s pracovníkmi MsPo
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Valné zhromaždenie Smart Cities Klubu – Partizánske
15. december 2023
 • Operatíva
 • Katolícky dom -  Vianočný anjel
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
14. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie k projektovaniu mestských cyklotrás
 • Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Delta - Elektronics s. r. o.
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Vianočné posedenie v Zariadení pre seniorov DUBINA
 • Vianočný koncert ZUŠ v MsDK
13. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Príprava na zastupiteľstvo MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy
 • Schvaľovanie workflow
 • Zasadnutie MsZ Dubnica nad Váhom
12. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s predsedom vlády SR
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Príprava na zastupiteľstvo MsÚ
 • Pracovné stretnutie s ministrom obrany SR
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
11. december 2023
 • Operatíva
 • MIRRI - Regionálny inovačný okrúhly stôl Trenčianskeho kraja
 • Zasadnutie poslaneckého klubu nezávislých poslancov TSK
 • IX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
8. december 2023
 • Operatíva
 • Dozorná rada PVS
 • 11. online rokovanie rady ZMOS
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
7. december 2023
 • Operatíva
 • Tlačová konferencia k začatiu rekonštrukčných prác Chateau Mignon
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
 • Stretnutie so seniormi – Klub Slovenka
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
6. december 2023
 • Operatíva
 • Mikulášska kvapka krvi v DK
 • Kooperačná rada – SPR
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovné stretnutie s primátorom Trenčína
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
5. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s KPÚ a architektmi
 • Operatívna porada s pracovníkmi odd. strategického rozvoja
 • Operatívna porada s vedúcou klientského centra
 • Vítanie Mikuláša na námestí Matice slovenskej
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
4. december 2023
 • Operatíva
 • Príprava novoročného príhovoru
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby a odd. strategického rozvoja
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
1. december 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s projektantkou a zástupcom dopravného inšpektorátu TN
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
30. november 2023
 • Operatíva
 • Schvaľovanie workflow
 • Rokovanie Rady RZMOSP
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Sadenie stromčekov pre malých občiankov
 • Vybavovanie elektronickej agendy
29. november 2023
 • Operatíva
 • Dodatočné odovzdanie ceny p. Červinkovi – Čestné uznanie primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Online - Komisia pri monitorovacom výbore pre PS 2021-2027 - prezentácia systému podpory z Fondov EU v gescii MH SR
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté a zaplánované stretnutia
 • Vybavovanie elektronickej agendy
28. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom OOPZ
 • Úprava stanov RZMOSP
 • Schvaľovanie workflow
 • Vybavovanie elektronickej agendy
27. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Online workshop k Opatreniu 1.2.2 - Podpora budovania inteligentných miest a regiónov - MIRRI
 • Operatívna porada s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • Vybavovanie elektronickej agendy
24. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom kúpeľov Tr. Teplice
 • Operatívne pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Kontrolný deň - DUBINA
 • Pracovná porada s vedúcim oddelenia IT
 • Obhliadka Coworkingového centra na bývalej II. ZŠ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. november 2023
 • Služobná cesta Bratislava - Klastrové rokovanie SIEA
22. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Riadne valné zhromaždenie Uni-Poliklinika
 • ZŠ s MŠ Centrum I. – oficiálne otvorenie chodníka „Potulky veveričky Ryšky IV“
 • Porada s pracovníkom odd. pre styk s verejnosťou
 • Pracovné stretnutie s pracovníkmi Archart s. r. o  za účasti prednostky MsÚ a zástupkyne primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so zástupcami cirkvi a pracovníkmi odd. výstavby
 • Stretnutie s projektantkou a vedúcim odd. výstavby
 • Operatívna porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Účasť na oficiálnom otvorení zrekonštruovaného zberného dvora v Ilave
 • Pracovná porada s vedúcou referátu ŽP
 • Pracovné stretnutie so zástupcom STU
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
20. november 2023
 • Operatíva
 • Rozhovor pre médiá
 • TSK – pracovná cesta s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • TSK – zasadnutie Komisie dopravy
 • Pracovná porada s vedúcim odd. výstavby a odd. strategického rozvoja
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora za účasti vedúceho ekonomického oddelenia
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. november 2023
 • Štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
16. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Návšteva Obecného úradu v Trenčianskych Stankovciach
 • Slávnostné oceňovanie študentov
 • Návšteva ZO DIADUB ku svetovému dňu diabetikov
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
15. november 2023
 • Operatíva
 • TSK – Sloven Slávnica – kultúrna akcia
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ s MŠ Pod hájom
 • Online – mimoriadna Republiková rada ÚMS
 • Operatívna porada so zástupkyňou primátora
 • Vopred zaplánované stretnutia s občanmi
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
14. november 2023
 • Operatíva
 • Operatívna porada s PR oddelením
 • Pracovná návšteva zástupcov MsÚ Petržalka, mestská časť Bratislava
 • Pracovná porada s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
13. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s vedúcim oddelenia správy IT
 • Pracovná porada s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • Pracovné stretnutie so zamestnancom Oblastnej organizácie cestovného ruchu za účasti hovorcu a odd. kultúry
 • Pracovná porada s vedúcim stavebného úradu a s vedúcim oddelenia strategického rozvoja za účasti prednostky MsÚ a zástupkyne primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • Edukačná prednáška organizovaná ÚMS a Ekocharita
  • Udržateľná móda, textil a textilný odpad
 • Slávnostné otvorenie Technickej škôlky – ZŠ s MŠ Pod hájom
 • Porada s vedúcim stavebného úradu
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
9. november 2023
 • Operatíva
 • Stretnutie so zástupcom FK Dubnica
 • Pracovné stretnutie so zástupcom STU
 • Pracovná porada s ved. pracovníkmi odd. majetkovo právneho a ekonomického za účasti prednostky MsÚ
 • Pracovná porada s riaditeľkou DUMAT m. p. o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
8. november 2023
 • Návšteva SOŠT pri príležitosti DOD
 • Operatíva
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • Pracovná porada s vedúcou oddelenia majetkovo právneho a OR správy pozemkov za účasti prednostky MsÚ
 • Stretnutie s občanmi s vopred dohodnutým termínom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
7. november 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • odborné stretnutie ATLAS Talks
 • Pracovné stretnutie s vedúcim stavebného úradu a architektom k téme cyklotrasy
 • Operatívna porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
6. november 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada k rozpočtu s vedúcim ekonomického oddelenia
 • Pracovná porada s vedúcim stavebného úradu a s vedúcim oddelenia strategického rozvoja
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. - 3. november  2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
1. november 2023
 • Sviatok všetkých svätých
30. - 31. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
27. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Operatívna porada s pracovníčkou z odd. pre styk s verejnosťou
 • Pracovná cesta - Košariská a Hodonín
  • pietny akt kladenia vencov za účasti ZMOS a SMO ČR
  • pripomenutie si vzniku prvej Československej republiky
26. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s vedením firmy Delta Electronics (Slovakia), s. r. o. a s primátorom mesta Nová Dubnica
 • Pracovné stretnutie s investorom
 • Porada s hovorcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
25. október 2023
 • Súkromné voľno
24. október 2023
 • Operatíva
 • Porada s vedúcim pracovníkom oddelenia stavebného úradu a výstavby
 • Pracovné stretnutie s pracovníkmi oddelenia stavebného úradu a s pracovníkmi spoločnosti SPP a. s.
 • Odovzdanie staveniska pre budúci Skatepark
 • Pracovná porada s vedúcimi zamestnancami
 • Konferencia EAI Smart Life Summit - Bratislava
23. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Porada s vedúcimi pracovníkmi oddelenia výstavby a oddelenia strategického rozvoja
 • Kontrolný deň objektu budúceho vedecko-výskumného centra
 • Porada s hovorcom mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
20. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Sobášna miestnosť - Vítanie občiankov
19. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Rozhovor pre médiá
 • Vybavovanie agendy primátora
18. október 2023
 • Operatíva
 • TSK - prac. rokovanie k stanoveniu priorít na roky 2024-2027
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Mesiac úcty k starším – stretnutie so seniormi
 • Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva k 830. výročiu mesta Dubnica nad Váhom
17. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Mesiac úcty k starším – stretnutie so seniormi
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • RZMOSP – návšteva obcí v regióne Stredné Považie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
13. október 2023
 • Operatíva
 • Operatívna prac. porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s hovorcom mesta
 • Pracovné stretnutie s vedúcim odd. strategického rozvoja
 • Pracovné stretnutie s vedúcim IT oddelenia
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. - 12. október 2023
 • Pracovná cesta - Lisabon
  • Portugal Smart Cities Summit
9. október 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so zástupcami okresného úradu
 • Pracovné stretnutie so zástupcom firmy Intersystem EU s.r.o.
 • Pracovná porada s odd. stavebného úradu a oddelenia výstavby
 • Porada s prednostkou MsÚ
4. - 6. október 2023
 • Dovolenka
3. október 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Konferencia "Bližšie k občanom"
2. október 2023
 • Dovolenka
29. september 2023
 • Operatíva
 • Operatívne pracovné stretnutie so zástupkyňou primátora
 • Pracovné stretnutie s pracovníkom oddelenia starostlivosti o občanov
 • Online rokovanie s EMEL za prítomnosti hlavnej kontrolórky mesta a vedúceho pracovníka oddelenia IT
 • Pracovná stretnutie s pracovníkom pre styk s verejnosťou
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
28. september 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s pracovníkom OODI
 • Operatívne pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • MIRRI - Online stretnutie
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou DUMAT
 • Pracovné rokovanie s pracovníkom pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
27. september 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Smart Cities panelová diskusia
26. september 2023
 • Operatíva
 • TV média – reportáž
 • Konzultácia s vedúcou oddelenia majetkovo právneho
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Pracovné stretnutie s pracovníkom pre styk s verejnosťou
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Stretnutie zástupcov SPR - k zásobníku prioritných projekt. zámerov
25. september 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s pracovníkom pre personálnu agendu
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada s vedúcim oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • TV média – reportáž
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • TSK - zasadnutie Zastupiteľstva
19. - 22. september 2023
 • Pracovná cesta – Žilina
  • 35. mimoriadny snem ZMOS
 • Pracovná cesta – Podbanské
  • RZMOSP – pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • 3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 pre cieľ 1
18. september 2023
 • Operatíva
 • Dozorná rada PVS, a. s.
 • Konzultačné stretnutie s prac. pre styk s verejnosťou
 • Operatívna pracovná porada s pracovníkom pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Zasadačka MsÚ
  • porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Dom kultúry
  • 7. plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva
18. september 2023
 • Operatíva
 • TV média - reportáž
 • Online meeting s prac. TSK Trenčín k zásobníku prioritných projektových zámerov a rozdeleniu alokácií
 • Konzultačné stretnutie s prac. pre styk s verejnosťou
 • Operatívna pracovná porada s riaditeľkou DUMAT m.p.o. za účasti prednostky a zástupkyne primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Online pracovné stretnutie k Národnému stánku v Lisabone
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
15. september 2023
 • Štátny sviatok
14. september 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Areál DuTaF Centrum
  • Dni Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Trenčín
  • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
13. september 2023
 • Operatíva
 • Porada s prac. pre styk s verejnosťou
 • Zasadačka MsÚ
  • TV média – rozhovor -  Trenčiansky Štandard
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
12. september 2023
 • Pracovná cesta – Štrbské Pleso
  • Zasadnutie Komory miest a Rady ZMOS 
11. september 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie so zástupkyňou primátora MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej
08. september 2023
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej Rady ÚMS s vedením MIRRI
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie s prac. ODI Trenčín a zást. spol. ARGUS-DS, s. r. o. Trenčín
 • Pracovné rokovanie
 • Pietna spomienka „Nezabudnutí susedia“
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
07. september 2023
 • Operatíva
  • online meeting s riaditeľkou RZMOSP Trenčín
 • Zasadačka MsÚ
  • online stretnutie so št. tajomníkom MV SR
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Obhliadka námestia za účasti ved. oddelenia kultúry a knižnice a riaditeľky DUMAT, m.p.o.
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s prac. ODI Trenčín
 • Pracovné rokovanie
 • Dom kultúry
  • 1. zasadnutie volebných komisií
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
06. september 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. MsP a riaditeľkou TMS, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie s prednostkou OÚ Ilava
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ - stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
05. september 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie Rady ZMOS
 • Zasadačka MsÚ
  • porada primátora s vedúcimi zamestnancami MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie
 • Pracovný obed
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. ARGUS-DS , s.r.o.
 • Obhliadka investičnej akcie „ Námestie Matice Slovenskej“
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
04. september 2023
 • Slávnostné zahájenie školského roku 2023/2024
 • Operatíva
 • Konzultácia s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • Zasadnutie Komisie športu a mládeže

 

31. august 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň stavby – Námestie Matice slovenskej
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. investičnej výstavby
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • konzultačné stretnutie s predsedom FK Dubnica nad Váhom
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
30. august 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s hovorcom MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s prednostkou MsÚ za účasti zástupkyne primátora a riaditeľky DUMAT m.p.o.
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. METROSTAV  DS, a.s.
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • Vopred dohodnuté termíny
 •  Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
29. august 2023
 • Štátny sviatok
 • Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia SNP
28. august 2023
 • Čerpanie dovolenky zamestnancov MsÚ
25. august 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné stretnutie
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • kontrola organizačného zabezpečenia prípravy a spoločenského programu pre hostí DFF 2023
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Slávnostné prijatie delegácie z družobného mesta Vác
24. august 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada riaditeľov škôl
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s prac. oddelenia strategického rozvoja
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné stretnutie so zást. spol. DCa THERM, a. s.
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. PORSCHE Werkzeugbau
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. august 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie ZMOS
  • Manažment a financovanie samosprávy založené na partnerskej spolupráci vo vybraných európskych krajinách
 • Porada s hlavnou kontrolórku mesta
 • Konzultácia s riaditeľkou DUMAT m. p. o.
 • Pracovné rokovanie s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dubnický kaštieľ – výstava „Čvíkotári“
22. august 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň ( Námestie Matice slovenskej )
 • Online rokovanie Rady ZMOS
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zástupcom ODI Trenčín
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné stretnutie so zást. spol. MSM GROUP
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Porada s právnym zástupcom mesta
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. august 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie mimoriadneho zasadnutia Únie miest Slovenska
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Obhliadka námestia za účasti zástupkyne primátora
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
18. august 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie
 • Pracovné rokovanie  s prednostkou MsÚ
 • TV Považie - reportáž
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. august 2023
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia SR a VO
 • Obhliadka rekonštrukcie pódia pri ABC za účasti prac. pre styk s verejnosťou
 • Pracovné stretnutie
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. august 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prac. pre styk s verejnosťou
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
15. august 2023
 • Operatíva
 • Porada s prac. správy majetku
 • Zasadačka MsÚ
  • rokovanie s ved. oddelenia SR a VO za účasti zástupkyne primátora a prednostky MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie so spoluautorom publikácie mesta
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné jednanie
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
14. august 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou TSM, s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ
  • Online meeting
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva
 • Porada s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie k verejnému osvetleniu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
11. august 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň ZPS DUBINA
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné stretnutie
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné stretnutie so zást. spoločnosti EDYMAX
 • Online meeting so zást. spol. 26 House
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • stretnutie so zást. MHK Dubnica
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. august 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň (Námestie Matice slovenskej)
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
9. august 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prac. oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou  DUMAT, m. p. o. za účasti prednostky MsÚ a zástupkyne primátora
 • Kontrola investičných akcií
 • Porada s vedením mesta
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
1. august - 8. august 2023
 • dovolenka
17. - 31. júl 2023
 • Dovolenka
14. júl 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Porada s vedúcim ekonomického oddelenia
 • DTI  - detská univerzita
 • Otvorenie multižánrového festivalu BABYLON
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
13. júl 2023
 • Operatíva
 • Rokovanie ZMOS
 • TV Považie
 • Kontrolný deň s vedúcim stavebného úradu
 • Pracovná porada so zástupkyňou mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
12. júl 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie ZMOS
 • Média - TV Považie
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie RZMOSP
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občamni
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
11. júl 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta - Bratislava
  • 2. zasadnutie komisie pri monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia strategického rozvoja
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. júl 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Kontrola rekonštrukcie výsluchovej miestnosti MsP
 • Poďakovanie seniorkám za kvetinovú výsadbu v meste
 • Porada s ved. oddelenia výstavby a prednostkou MsÚ
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
7. júl 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia správy IT
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. JAMP SVORADA s.r.o.
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia SR a VO
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie  so zást. spol. MATADOR a. s.
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
6. júl 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň –  coworking
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so zást. Akadémie Mateja Tótha
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Trenčín
  • konzultačné stretnutie so zást. pobočky MiRRI v Trenčíne
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
4. júl 2023
 • Operatíva
 • Online rokovanie Rady  ZMOS
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. pracovníkmi MsÚ
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva spol. Marius Pedersen, a. s. Trenčín
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
3. júl 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné porada s pracovníkmi odd. výstavby za účasti vedúcej odd. strategického rozvoja
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou TSM s. r. o.
 • Trenčín
  • zasadnutie poslaneckého klubu TSK
 • plánované zasadnutie Zastupiteľstva TSK
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
30.jún 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné rokovanie k projektu „Technika hrou“
 • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Rokovanie s riaditeľkou DUMAT m.p.o.
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
29. jún 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. MATADOR  HOLDING, a. s.
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Online meeting – zasadnutie Rady  RZMOSP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Online rokovanie Republikovej rady –Únia miest
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
28. jún 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. investičnej výstavby
 • Zasadačka MsÚ
  • úvodné rokovanie poroty k projektu „GASTRODVOR“
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • 6. plánované zasadnutie MsZ
27. jún 2023
 • Operatíva
 • Kontrolný deň
 • Konzultačné stretnutie s riaditeľkou RZMOSP Trenčín
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. KONŠTRUKTA-Defence, a. s.
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné stretnutie – prezentácia „ Športová akadémia Mateja Tótha“
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné rokovanie k verejnému osvetleniu
26. jún 2023
 • Operatíva
 • MsÚ
  • Deň otvorených dverí
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • diskusia s primátorom a mestskými poslancami
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • stretnutie s poslancami MsÚ a so zástupcami spol. UNIPHARMA
22. - 23.  jún 2023
 • Pracovná cesta – Poprad
  • konferencia Metro ON/AI Line
21. jún 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s prac. investičnej výstavby
 • Operatívna pracovná porada s prac. pre styk s verejnosťou
 • Sobášna miestnosť
  • Slávnostný akt ocenenia študentov
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Online workshop „Čo a ako implementovať na Slovensku – skúsenosti zo zahraničia v rámci Smart City Academy“
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
16. júna 2023
 • Operatíva
 • Považská Bystrica
  • zasadnutie DR Považskej vodárenskej spoločnosti,a. s.
 • ZŠ s MŠ P. Demitru
 • slávnostné odhalenie pamätných tabúľ bronzovým olympijským medailistom zo ZOH v Pekingu 2022
 • TV média – reportáž
 • Sobášna miestnosť
  • slávnostné vyhodnotenie projektu  ENVIROJAR
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada „ cyklotrasy“
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • Vernisáž „ Výstava výtvarného odboru“
12. - 15. jún 2023
 • Zahraničná pracovná cesta
  • projekt Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia
9. jún 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • online seminár  v rámci "Programu podpory pre inovatívne samosprávy
 • DMD GROUP, a. s. - pracovné stretnutie s ministrom MO SR a zástupcami MO SR
 • TV média - reportáž
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
8. jún 2023
 • Pracovná cesta – Zvolen
  • riadny snem Únie miest Slovenska
7. jún 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada k investičným akciám
 • Pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva spoločnosti DMD GROUP, a. s.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta – Zvolen
  • pracovná konferencia členov Únie miest Slovenska
6. jún 2023
 • Operatíva
 • Mestský športový areál
  • krajská športová súťaž HaZZ
 • Konzultácia s ved. referátu ŽP
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva spoločnosti DcA THERM, a. s.
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy za účasti zástupkyne primátora a prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
5. jún 2023
 • Operatíva
 • Valné zhromaždenie spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Konzultačné stretnutie s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta
  • Bratislava
 • Online rokovanie miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
2. jún 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • online meeting (prezentácia Master plánu – ZMOS)
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou DUMAT m.p.o.
 • Víkend otvorených parkov a záhrad – podujatie v parku J.B. Magina
 • Dubnické múzeum – vernisáž Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
1. jún 2023
 • Kampaň „ Do práce na bicykli“
 • Operatíva
 • Trenčín
  • Konferencia MIRRI „Tvoríme lepšie Slovensko“
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné rokovanie s riaditeľom NsP Ilava za účasti riaditeľky ZPS Dubina
 • Konzultácia s prednostkou a zástupkyňou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • prezentácia plánu organizácie dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
31. máj 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada so zástupkyňou primátora
 • Online rokovanie Rady RZMOSP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie s občanmi​​​​​​​
  • vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
30. máj 2023
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Valné zhromaždenie Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • porada primátora s vedúcimi pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie Predstavenstva uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s prac. oddelenia strategického rozvoja a VO
29. máj 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora prednostkou MsÚ
 • Konzultačné  stretnutie s hovorkyňou mesta
 • Pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
26. máj 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s  ved. oddelenia SR
 • Pracovná porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Stretnutie s poslancami TSK
25. máj 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Konferencia SMART CITY SUMMIT - SME na ceste ku Smart Cities – Moderné trendy v mestskej mobilite
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. máj 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava – pokračovanie
  • 34. snem Združenia miest a obcí  Slovenska
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. máj 2023
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Kontrolný deň – II. ZŠ
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • 34. snem Združenia miest a obcí  Slovenska
22. máj 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultačné  stretnutie s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie
19. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Pracovné stretnutie
  • odovzdávanie BD 356
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s riaditeľom a zástupcom OR PZ Dubnica nad Váhom
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné rokovanie
18. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Konzultačné stretnutie s ved. odd. správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Dubnické múzeum
  • vernisáž „ Kovové inšpirácie“
17. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Operatívne pracovné stretnutie s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
16. máj 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s riaditeľkou DUMAT m. p. o.
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. INTERNACIONAL CONSULTING s.r.o.
15.máj 2023
 • Operatíva
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Trenčiansky samosprávny kraj
  • zasadnutie Demokratického klubu nezávislých poslancov
  • 5. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
12. máj 2023
 • Operatíva
 • ZŠ s MŠ Pod hájom
  • pracovné stretnutie k pilotnému projektu Technické škôlky za účasti garantky projektu prof. Radičovej
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so zást. mesta Prievidza
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • prezentácia  Regionálneho centra MIRRI-stretnutie so zást. ZMOS a Plán obnovy a odolnosti
  • Spoločenské stretnutie -Nemšová
10. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s  prísl.  MsP
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s  vedením mesta Nemšová
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Výsadba sadeničiek stromu pre nových občiankov mesta
 • Pracovná cesta - Bratislava
  • pracovné stretnutie
9. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta - Brezno
  • pracovné stretnutie s vedením mesta  Brezno
5. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Tlačový brífing
  • rekonštrukcia 35-ročného Zariadenia pre seniorov DUBINA
 • Konzultácia s prac. správy majetku
 • Pracovné stretnutie s prac. oddelenia strategického rozvoja
 • Pracovné rokovanie s prac. ODI Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť
 • Výkon sobášneho obradu
4. máj 2023
 • Bratislava – pracovná cesta
  • Úrad vlády – 1. zasadnutie komisie PO1 (Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027)
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • CNO – Klub SLOVENKA
  • Výročná členská schôdza ku Dňu matiek
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
3. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Mimoriadne zasadnutie spoločnosti uni-POLIKLINIKA, a. s. prostredníctvom tele konferencie
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. máj 2023

 

 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia  so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovná porada s prac. oddelenia strategického rozvoja a s prac. oddelenia investičnej výstavby
 • Stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Zasadačka MsÚ
 • operatívna pracovná porada s ved.  odelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora

 

28. apríl 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie(architektonické súťaže)
 • Operatívna pracovná porada za účasti prednostky a riaditeľky DUMAT, m.p.o
 • TV média – reportáž
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Beluša
 • Kolaudácia bytovky
 • Konzultácia  s prac. strategického rozvoja
 • Vysádzanie sadeničiek stromčekov pre nových občiankov mesta
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Prejta – stavanie mája
 • Námestie A. Dubčeka​​​​​​​
  • pietny akt kladenia vencov a stavanie mája pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom
27. apríl 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Medzinárodná konferencia „ GREEN BUILDING SUMMIT 2023“ pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej
  • Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva - recepcia
24. - 26. apríl 2023
 • Pracovná cesta – Horný Smokovec
  • Seminár  - štátny stavebný dohľad
 • Dom kultúry
  • 5. plánované zasadnutie MsZ
19. - 21. apríl 2023
 • Nový Smokovec
  • Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP
 • Štrbské Pleso
  • Zasadnutie Rady ZMOS
 • Stará Lesná​​​​​​​
  • Konferencia „ Fórum pre inteligentné mestá a regióny“
18. apríl 2023
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • TV média
 • Operatíva a bežná agenda
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej rady ÚMS
17. apríl 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné pracovné stretnutie za účasti zástupkyne primátora, prednostky a HK
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby
 • DMD GROUP, a. s.​​​​​​​
  • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • zasadnutie Komisie výstavby
14. apríl 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Dom kultúry
  • prejednanie bytovej otázky – Okružná ul.
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné stretnutie za účasti ved. oddelenia správy IT
 • Sobášna miestnosť​​​​​​​
  • výkon sobášneho obradu
13. apríl 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie Koordinačnej rady SPR Dubnicko-Ilavsko
 • Konzultačné stretnutie so zástupkyňou primátora za účasti riaditeľky DUMAT, m. p. o
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. investičnej výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť​​​​​​​
  • uvítanie nových občiankov mesta
12. apríl 2023
 • Operatíva
 • Prerokovanie obchvatu so zást. TSK Trenčín
 • Kontrolný deň  – Partizánska ul. (bývalá II. ZŠ)
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Pracovné rokovanie
  • univerzita 3. veku (DTI)
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
11. apríl 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada  s prednostkou MsÚ
 • Online rokovanie Komory miest
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s prac. investičnej výstavby
  • pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť
  • uvítanie nových občiankov mesta
6. apríl 2023
 • Operatíva
 • MsÚ Nemšová
  • pracovné rokovanie s prednostom MsÚ Nemšová
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Kontrolný deň „ čistička odpadových vôd“ za účasti zást. PVS, a. s.
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Trenčín
  • TSK – pracovné stretnutie
5. apríl 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so zást. spoločnosti z ČR
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Online rokovanie – Komora miest
 • Porada  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • 4. neplánované zasadnutie MsZ
4. apríl 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • MIRRI - verejná konzultácia k návrhu plánu výziev tzv. v rámci Master Plánu Programu Slovensko
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule MUDr. Cymbálkovi
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • Zasadnutie Komisie kultúry
  • Zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej
3. apríl 2023
 • Operatíva
 • Natáčanie videa
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Odovzdanie staveniska v objekte ZPS DUBINA
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín za účasti prac oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • Zasadnutie Komisie športu a mládeže
31. marec 2023
 • Operatíva
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • ZŠ s MŠ Pod Hájom – pracovné stretnutie
 • Kontrola – sídlisko Účko
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
30. marec 2023
 • Operatíva
 • Dom kultúry
  • stretnutie starostov a primátorov SPR Dubnicko -Ilavsko
 • Konzultácia s primátorom mesta Ilava
 • Operatívna pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • stretnutie s poslancami MsZ
28. - 29. marec 2023
 • Bratislava – pracovná cesta
  • Konferencia „ Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • slávnostný akt oceňovania pri príležitosti Dňa učiteľov
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
27. marec 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prac. investičnej výstavby
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj
  • pracovné rokovanie  s predsedom TSK Trenčín
  • Zasadnutie poslaneckého klubu Demokratický klub nezávislých poslancov
  • IV. Zasadnutie Zastupiteľstva TSK
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. marec 2023
 • Dozorná rada PVS, a. s., Považská Bystrica
 • Viedocall Taiwan
 • Porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s vedúcim ekonomického oddelenia
 • Rokovanie s dopravným inšpektorátom za účasti primátora, prac. odd. dopravy a prac. odd. územného plánovania
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. marec 2023
 • Kontrolný deň rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej za účasti lokálnych TV
 • Rokovanie so zástupcami firmy MSM GROUP, s. r. o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Porada s pracovníkmi stavebného úradu a oddelenia výstavby
 • Prejednanie projektu rekonštrukcie ZpS Dubina s rodinnými príšlušníkmi
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
22. marec 2023
 • Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov - workshop, Bratislava
 • Stretnutie s občanimi - vopred dohodnuté termíny
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. marec 2023
 • Rokovanie TSK k stanoveniu priorít rozpočtu 2023 - 2026
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada s príslušníkmi mestskej polície
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
20. marec 2023
 • Operatívna porada k pripravovanému VZN
 • Online rokovanie Komory miest ZMOS
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZpS Dubina
 • Rokovanie s riaditeľom NsP Ilava
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. marec 2023
 • Operatíva
 • TV média - reportáž
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie
 • Stretnutie so zást. DTI Dubnica nad Váhom
 • Zasadačka MsÚ
  • Konzultačné stretnutie so zást. SZĽH Bratislava
 • Pracovné stretnutie – odovzdanie projektovej dokumentácie
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • coworking za  účasti zástupcov spol. ArchArt, s.r.o  a ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zariadenie pre seniorov Dubina – konzultačné stretnutie
 • Pracovné stretnutie -  „ Infocentrum
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • HK SPARTAK Dubnica - štvrťfinále –  PLAY-OFF
14. - 15. marec 2023
 • Pracovná cesta
  • Štrbské Pleso – zasadnutie Rady ZMOS
13. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so starostom Mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. marec 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora
 •  Zasadačka MsÚ
  • stretnutie Koordinačnej rady SPR Dubnicko – Ilavsko
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Obecný úrad Zubak – pracovné stretnutie
 • VMČ Prejta – pracovné stretnutie
9. marec 2023
 • Operatíva
 • Považská Bystrica
  • valné zhromaždenie spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • Porada s ved. ekonomického oddelenia
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Sobášna miestnosť MsÚ
  • odovzdávanie kvietkov opatrovateľkám MsÚ Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s ved. oddelenia strategického rozvoja a VO
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • stretnutie s poslancami MsÚ
8. marec 2023
 • Operatíva
 • Odovzdávanie kvietkov pri príležitosti MDŽ pracovníčkam MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • CNO
  • výročná členská schôdza JDS č. 2
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
7. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s vedením mesta Nové Mesto nad Váhom a s vedením mesta Stará Turá
 • TV média - reportáž
 • Pracovné rokovanie
 • Konzultácia s ved. ekonomického oddelenia
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
6. marec 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta - Trenčín
  • Trenčiansky samosprávny kraj – zasadnutie Komisie dopravy
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie s prac. ODI OR PZ Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
3. marec 2023
 • Pracovná cesta – Svit
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. marec 2023
 • Pracovná cesta – Veľké Kostoľany
  • XXXIII. Snem Združenia miest a obcí
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
1. marec 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s prac. TSK Trenčín za účasti ved. oddelenia SR a VO
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
28. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada primátora s vedúcimi zamestnancami MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s ved. oddelenia správy IT
 • Komora miest - online školenie so zástupcom Ministerstva hospodárstva SR 
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
27. február 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s riaditeľkou DUMAT, m. p. o.
 • Pracovné stretnutie
 • Konzultačné stretnutie s ved. ekonomického oddelenia
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
24. február 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so starostkou a zástupcami mesta Otrokovice
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
23. február 2023 PN
22. február 2023

PN

21. február 2023 PN
20. február 2023
 • Home Office
  • operatíva
  • online rokovanie „ Verejné osvetlenie“
  • konzultácia s prednostkou MsÚ
  • online operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
  • Online rokovanie „ Republikovej rady Únie miest“
  • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • Operatíva
17. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • pracovné stretnutie s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu
 • Konzultácia s prac. Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • Prezentácia vedecko-výskumného parku
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • online rokovanie Rady RZMOSP
16. február 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • EMEL, s. r. o. - pracovné stretnutie so zást. spoločnost
  • Enviromentálny fond Bratislava – pracovné rokovanie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s poslancami MsZ
13. - 15. február 2023
 • Podbanské  –  Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
  • pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP
10. február 2023
 • Operatíva
 • Ilava – pracovné stretnutie
  • riaditeľ NsP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovná návšteva
 • Operatíva a bežná agenda
9. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou RZMOSP Trenčín
 • Konzultácia s ved. ekonomického oddelenia
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s riaditeľkou DUMAT  m. p. o.
 • Pracovné rokovanie  so zást. spol. A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. za účasti ved. zástupcov mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Operatíva a bežná agenda
8. február 2023
 • Operatíva
 • Porada s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Zasadačka MsÚ
  • porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
7. február 2023
 • Pracovná cesta - Bratislava
  • Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy  primátora
6. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so starostkou obce Sedmerovec
 • Zasadačka MsÚ
  • porada s prac. investičnej výstavby
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
  • konzultačné stretnutie s konateľom TSM, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
3. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • TV média - reportáž
 • Pracovné stretnutie
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
2. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s riaditeľkou kancelárie  RZMOSP Trenčín
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. VÚB, a. s.
 • Pracovné stretnutie s prac. KPÚ Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
1. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie k VZN o majetku
 • Porada s prednostkou  MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné rokovanie za účasti zást. oddelenia výstavby
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
31. január 2023
 • čerpanie dovolenky zamestnancov MsÚ
30. január 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Košeca
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj
  • zasadnutie poslaneckého klubu Demokratický klub nezávislých poslancov
  • III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskej samosprávneho kraja
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
27. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s riaditeľmi okresného a krajského riaditeľstva HaZZ
 • Porada s ved. oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania
 • Konzultácia so zást. spol. MATADOR  Industries, a. s.
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • TV média - reportáže
 • Operatíva a bežná agenda
26. január 2023
 • Operatíva
 • Kultúrne centrum Nemšová
  • VZ Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • Konzultácia  s prac. pre styk s verejnosťou
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • Pracovné stretnutie
 • Operatíva a bežná agenda
25. január 2023
 • Operatíva
 • Dom kultúry
  • stretnutie Strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Dom kultúry – Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • seminár „ Ako získať financovanie pre Vašu digitalizáciu“
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
24. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada primátora s ved. zamestnancami MsÚ
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s konateľom TSM, s.r.o.
23. január 2023
 • Operatíva
 • Považská Bystrica
  • pracovné stretnutie s primátorom mesta
 • Online meeting – C II prezentácia areálu
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovné porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné stretnutie so zást. FK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
20. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie DUBINA m. r. o.
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy za účasti prac. investičnej výstavby
 • Online meeting so zást. SMART Cities klub
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
19. január 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Zasadnutie Sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
18. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada vedenia mesta za účasti ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy  – investičné akcie  na r. 2023
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. VK TRADE, spol.s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
17. január 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie  pracovníkov z Magistrátu mesta Košice za účasti prednostky a  ved. pracovníkov MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s prac. pre územné plánovanie  a stavebný poriadok
 • Pracovné rokovanie s konateľkou TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
16. január 2023
 • Operatíva
 • Nemšová
  • rokovanie Rady RZMOSP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie k organizačnému zabezpečeniu prípravných prác DFF 2023
13. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • kontrolný deň
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
12. január 2023
 • Operatíva
 • Považská  Bystrica
  • zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Novoročné návštevy obcí a firiem
  • MsÚ Ilava
  • KUKA Slovakia, s.r.o.
 • Trenčín
  • TSK – zasadnutie Komisie pre udeľovanie Ceny TSK pri zastupiteľstve TSK
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
11. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
 • konzultačné pracovné stretnutie k cyklotrase
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Novoročné návštevy obcí
 • Borčice
 • Bolešov
 • Kameničany
 • Sedmerovec
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
10. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ved. oddelenia SR a VO za účasti prednostky MsÚ
 •  Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva za účasti prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
9. január 2023
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy firiem a úradov
  • Porsche  Werkzeugbau, s.r.o
  • HF Slovakia, a.s.
  • DMD GROUP, a. s.
  • ZTS- Kabel, s.r.o.
  • PD Dubnica nad Váhom
  • DELTA Electronics, s.r.o.
  • Inšpektorát práce Trenčín
  • ÚPSVaR  Trenčín
  • Mestský úrad Nemšová
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda

4. – 5. január 2023

 • Home  office
3. január 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie za účasti zástupkyne primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
2. január 2023
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy
  • MsP
  • HaZZ Dubnica nad Váhom
  • OOPZ Dubnica na Váhom
  • ZPS Dubina, m. r. o.
  • Špecializované zariadenie pre seniorov Prejta
 • Dom kultúry
  • obhliadka vstupných  priestorov
 • Porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
23. - 30. december 2022
 • čerpanie riadnej dovolenky
22. december 2022
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
21. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. Daejung Europe, s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
20. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie so zást. ARCH-EKO – UPN – tvorba konceptu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovná cesta – Bratislava​​​​​​​
  • rokovanie so zást.  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
19. december 2022
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Online meeting - zasadnutie Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TSK Trenčína
 • Trenčín​​​​​​​
  • Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dubnický kaštieľ  - stretnutie
15. - 16. december 2022
 • čerpanie riadnej dovolenky
14. december 2022
 • Operatíva
 • Pracovná porada s riaditeľkou Zariadenia pre seniorov DUBINA, m.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie - tvorba ÚPN - koncept
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • 2. plánované zasadnutie MsZ
13. december 2022
 • Operatíva
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny  kraj
  • rokovanie Komory miest
 • Operatívna pracovná s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a prac. pre personálnu agendu
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a  ved. oddelenia kultúry
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • Akadémia CVČ
12. december 2022
 • Operatíva
 • Online meeting  „ Operačný program URBACT III
 • Konzultačné stretnutie so zástupkyňou primátora
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovná  porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s poslancami MsZ
9. december 2022
 • Home office (zo zdravotných dôvodov)
  • operatíva a bežná agenda
  • vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • online meeting
  • video call
8. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia SR a VO za účasti riaditeľky DUMAT m. p. o.
 • Porada s prednostkou MsÚ a prac. pre personálnu agendu
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • ZŠ s MŠ CI 
  • Vianočná pozvánka (ručne vyrobené produkty žiakov)
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie  komisie športu a mládeže
7. december 2022
 • Pracovná cesta – Banská Bystrica
  • tlačová konferencia Únie miest Slovenska
 • Operatíva
 • Porada s hovorkyňou MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie komisie finančnej a majetkovej
6. december 2022
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Pracovná porada s konateľkou TSM, s.r.o.
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Odovzdávanie mikulášskych balíčkov
  • ZPS  DUBINA, m.r.o.
  • Detský domov Klobušice
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultácia s konateľom spoločnosti Panoráma
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
5. december 2022
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s konateľom  spol. Panoráma
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Dom kultúry
  • sľub členov okrskových komisií ( Referendum)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sprievodný program mesta​​​​​​​
  • Mikuláš  v meste
2. december 2022
 • Operatíva
 • Kontrolný deň stavieb
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné rokovanie (smart mapy) za účasti ved. oddelenia  správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dubnický kaštieľ​​​​​​​
  • Múzy nás spájajú - slávnostné odovzdávanie ocenení významným osobnostiam a kolektívom z oblasti kultúry
1. december 2022
 • Operatíva
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • pracovné stretnutie starostov a primátorov z okresu Ilava (voľba členov do funkcie člena dozornej PVS, a. s.)
 • Online meeting (coworking)
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. PROFICON
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia školstva
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora