Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Petra Wolfa

8. jún 2023
 • Pracovná cesta – Zvolen
  • riadny snem Únie miest Slovenska
7. jún 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada k investičným akciám
 • Pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva spoločnosti DMD GROUP, a. s.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta – Zvolen​​​​​​​
  • pracovná konferencia členov Únie miest Slovenska
6. jún 2023
 • Operatíva
 • Mestský športový areál
  • krajská športová súťaž HaZZ
 • Konzultácia s ved. referátu ŽP
 • Pracovné stretnutie s predsedom predstavenstva spoločnosti DcA THERM, a. s.
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy za účasti zástupkyne primátora a prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
5. jún 2023
 • Operatíva
 • Valné zhromaždenie spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Konzultačné stretnutie s prednostkou MsÚ
 • Pracovná cesta
  • Bratislava
 • Online rokovanie miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
2. jún 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • online meeting (prezentácia Master plánu – ZMOS)
 • Pracovné rokovanie s riaditeľkou DUMAT m.p.o.
 • Víkend otvorených parkov a záhrad – podujatie v parku J.B. Magina
 • Dubnické múzeum – vernisáž Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2023
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
1. jún 2023
 • Kampaň „ Do práce na bicykli“
 • Operatíva
 • Trenčín
  • Konferencia MIRRI „Tvoríme lepšie Slovensko“
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • pracovné rokovanie s riaditeľom NsP Ilava za účasti riaditeľky ZPS Dubina
 • Konzultácia s prednostkou a zástupkyňou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • prezentácia plánu organizácie dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
31. máj 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada so zástupkyňou primátora
 • Online rokovanie Rady RZMOSP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Stretnutie s občanmi​​​​​​​
  • vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
30. máj 2023
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • Valné zhromaždenie Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • porada primátora s vedúcimi pracovníkmi MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadnutie Predstavenstva uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s prac. oddelenia strategického rozvoja a VO
29. máj 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora prednostkou MsÚ
 • Konzultačné  stretnutie s hovorkyňou mesta
 • Pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
26. máj 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s  ved. oddelenia SR
 • Pracovná porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Stretnutie s poslancami TSK
25. máj 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Konferencia SMART CITY SUMMIT - SME na ceste ku Smart Cities – Moderné trendy v mestskej mobilite
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. máj 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava – pokračovanie
  • 34. snem Združenia miest a obcí  Slovenska
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. máj 2023
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Kontrolný deň – II. ZŠ
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • 34. snem Združenia miest a obcí  Slovenska
22. máj 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultačné  stretnutie s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné stretnutie
19. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Pracovné stretnutie
  • odovzdávanie BD 356
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s riaditeľom a zástupcom OR PZ Dubnica nad Váhom
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovné rokovanie
18. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Konzultačné stretnutie s ved. odd. správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Dubnické múzeum
  • vernisáž „ Kovové inšpirácie“
17. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Operatívne pracovné stretnutie s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
16. máj 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s riaditeľkou DUMAT m. p. o.
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. spol. INTERNACIONAL CONSULTING s.r.o.
15.máj 2023
 • Operatíva
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Trenčiansky samosprávny kraj
  • zasadnutie Demokratického klubu nezávislých poslancov
  • 5. zasadnutie Zastupiteľstva TSK
12. máj 2023
 • Operatíva
 • ZŠ s MŠ Pod hájom
  • pracovné stretnutie k pilotnému projektu Technické škôlky za účasti garantky projektu prof. Radičovej
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so zást. mesta Prievidza
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • prezentácia  Regionálneho centra MIRRI-stretnutie so zást. ZMOS a Plán obnovy a odolnosti
  • Spoločenské stretnutie -Nemšová
10. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s  prísl.  MsP
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie s  vedením mesta Nemšová
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Výsadba sadeničiek stromu pre nových občiankov mesta
 • Pracovná cesta - Bratislava
  • pracovné stretnutie
9. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Pracovná cesta - Brezno
  • pracovné stretnutie s vedením mesta  Brezno
5. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Tlačový brífing
  • rekonštrukcia 35-ročného Zariadenia pre seniorov DUBINA
 • Konzultácia s prac. správy majetku
 • Pracovné stretnutie s prac. oddelenia strategického rozvoja
 • Pracovné rokovanie s prac. ODI Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť
 • Výkon sobášneho obradu
4. máj 2023
 • Bratislava – pracovná cesta
  • Úrad vlády – 1. zasadnutie komisie PO1 (Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027)
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • CNO – Klub SLOVENKA
  • Výročná členská schôdza ku Dňu matiek
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
3. máj 2023
 • Operatíva
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Mimoriadne zasadnutie spoločnosti uni-POLIKLINIKA, a. s. prostredníctvom tele konferencie
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. máj 2023

 

 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia  so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovná porada s prac. oddelenia strategického rozvoja a s prac. oddelenia investičnej výstavby
 • Stretnutie s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Zasadačka MsÚ
 • operatívna pracovná porada s ved.  odelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora

 

28. apríl 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie(architektonické súťaže)
 • Operatívna pracovná porada za účasti prednostky a riaditeľky DUMAT, m.p.o
 • TV média – reportáž
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Beluša
 • Kolaudácia bytovky
 • Konzultácia  s prac. strategického rozvoja
 • Vysádzanie sadeničiek stromčekov pre nových občiankov mesta
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Prejta – stavanie mája
 • Námestie A. Dubčeka​​​​​​​
  • pietny akt kladenia vencov a stavanie mája pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom
27. apríl 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Medzinárodná konferencia „ GREEN BUILDING SUMMIT 2023“ pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej
  • Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva - recepcia
24. - 26. apríl 2023
 • Pracovná cesta – Horný Smokovec
  • Seminár  - štátny stavebný dohľad
 • Dom kultúry
  • 5. plánované zasadnutie MsZ
19. - 21. apríl 2023
 • Nový Smokovec
  • Pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP
 • Štrbské Pleso
  • Zasadnutie Rady ZMOS
 • Stará Lesná​​​​​​​
  • Konferencia „ Fórum pre inteligentné mestá a regióny“
18. apríl 2023
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • TV média
 • Operatíva a bežná agenda
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej rady ÚMS
17. apríl 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné pracovné stretnutie za účasti zástupkyne primátora, prednostky a HK
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby
 • DMD GROUP, a. s.​​​​​​​
  • pracovné rokovanie s predsedom predstavenstva
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • zasadnutie Komisie výstavby
14. apríl 2023
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Dom kultúry
  • prejednanie bytovej otázky – Okružná ul.
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné stretnutie za účasti ved. oddelenia správy IT
 • Sobášna miestnosť​​​​​​​
  • výkon sobášneho obradu
13. apríl 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie Koordinačnej rady SPR Dubnicko-Ilavsko
 • Konzultačné stretnutie so zástupkyňou primátora za účasti riaditeľky DUMAT, m. p. o
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. investičnej výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť​​​​​​​
  • uvítanie nových občiankov mesta
12. apríl 2023
 • Operatíva
 • Prerokovanie obchvatu so zást. TSK Trenčín
 • Kontrolný deň  – Partizánska ul. (bývalá II. ZŠ)
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Pracovné rokovanie
  • univerzita 3. veku (DTI)
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
11. apríl 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada  s prednostkou MsÚ
 • Online rokovanie Komory miest
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s prac. investičnej výstavby
  • pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sobášna miestnosť
  • uvítanie nových občiankov mesta
6. apríl 2023
 • Operatíva
 • MsÚ Nemšová
  • pracovné rokovanie s prednostom MsÚ Nemšová
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Kontrolný deň „ čistička odpadových vôd“ za účasti zást. PVS, a. s.
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Trenčín
  • TSK – pracovné stretnutie
5. apríl 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so zást. spoločnosti z ČR
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Online rokovanie – Komora miest
 • Porada  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • 4. neplánované zasadnutie MsZ
4. apríl 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • MIRRI - verejná konzultácia k návrhu plánu výziev tzv. v rámci Master Plánu Programu Slovensko
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule MUDr. Cymbálkovi
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • Zasadnutie Komisie kultúry
  • Zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej
3. apríl 2023
 • Operatíva
 • Natáčanie videa
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Odovzdanie staveniska v objekte ZPS DUBINA
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín za účasti prac oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • Zasadnutie Komisie športu a mládeže
31. marec 2023
 • Operatíva
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva za účasti prednostky MsÚ
 • Konzultácia s právnym zástupcom mesta
 • ZŠ s MŠ Pod Hájom – pracovné stretnutie
 • Kontrola – sídlisko Účko
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
30. marec 2023
 • Operatíva
 • Dom kultúry
  • stretnutie starostov a primátorov SPR Dubnicko -Ilavsko
 • Konzultácia s primátorom mesta Ilava
 • Operatívna pracovná porada s prac. strategického rozvoja
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • stretnutie s poslancami MsZ
28. - 29. marec 2023
 • Bratislava – pracovná cesta
  • Konferencia „ Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • slávnostný akt oceňovania pri príležitosti Dňa učiteľov
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
27. marec 2023
 • Operatíva
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prac. investičnej výstavby
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj
  • pracovné rokovanie  s predsedom TSK Trenčín
  • Zasadnutie poslaneckého klubu Demokratický klub nezávislých poslancov
  • IV. Zasadnutie Zastupiteľstva TSK
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
24. marec 2023
 • Dozorná rada PVS, a. s., Považská Bystrica
 • Viedocall Taiwan
 • Porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s vedúcim ekonomického oddelenia
 • Rokovanie s dopravným inšpektorátom za účasti primátora, prac. odd. dopravy a prac. odd. územného plánovania
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
23. marec 2023
 • Kontrolný deň rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej za účasti lokálnych TV
 • Rokovanie so zástupcami firmy MSM GROUP, s. r. o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Porada s pracovníkmi stavebného úradu a oddelenia výstavby
 • Prejednanie projektu rekonštrukcie ZpS Dubina s rodinnými príšlušníkmi
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
22. marec 2023
 • Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov - workshop, Bratislava
 • Stretnutie s občanimi - vopred dohodnuté termíny
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
21. marec 2023
 • Rokovanie TSK k stanoveniu priorít rozpočtu 2023 - 2026
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Pracovná porada s príslušníkmi mestskej polície
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
20. marec 2023
 • Operatívna porada k pripravovanému VZN
 • Online rokovanie Komory miest ZMOS
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZpS Dubina
 • Rokovanie s riaditeľom NsP Ilava
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
17. marec 2023
 • Operatíva
 • TV média - reportáž
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie
 • Stretnutie so zást. DTI Dubnica nad Váhom
 • Zasadačka MsÚ
  • Konzultačné stretnutie so zást. SZĽH Bratislava
 • Pracovné stretnutie – odovzdanie projektovej dokumentácie
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
16. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • coworking za  účasti zástupcov spol. ArchArt, s.r.o  a ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zariadenie pre seniorov Dubina – konzultačné stretnutie
 • Pracovné stretnutie -  „ Infocentrum
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • HK SPARTAK Dubnica - štvrťfinále –  PLAY-OFF
14. - 15. marec 2023
 • Pracovná cesta
  • Štrbské Pleso – zasadnutie Rady ZMOS
13. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so starostom Mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
10. marec 2023
 • Operatíva
 • Porada so zástupkyňou primátora
 •  Zasadačka MsÚ
  • stretnutie Koordinačnej rady SPR Dubnicko – Ilavsko
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Obecný úrad Zubak – pracovné stretnutie
 • VMČ Prejta – pracovné stretnutie
9. marec 2023
 • Operatíva
 • Považská Bystrica
  • valné zhromaždenie spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
 • Porada s ved. ekonomického oddelenia
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Sobášna miestnosť MsÚ
  • odovzdávanie kvietkov opatrovateľkám MsÚ Dubnica nad Váhom
 • Konzultácia s ved. oddelenia strategického rozvoja a VO
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
 • stretnutie s poslancami MsÚ
8. marec 2023
 • Operatíva
 • Odovzdávanie kvietkov pri príležitosti MDŽ pracovníčkam MsÚ a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • CNO
  • výročná členská schôdza JDS č. 2
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
7. marec 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s vedením mesta Nové Mesto nad Váhom a s vedením mesta Stará Turá
 • TV média - reportáž
 • Pracovné rokovanie
 • Konzultácia s ved. ekonomického oddelenia
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
6. marec 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta - Trenčín
  • Trenčiansky samosprávny kraj – zasadnutie Komisie dopravy
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie s prac. ODI OR PZ Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
3. marec 2023
 • Pracovná cesta – Svit
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
2. marec 2023
 • Pracovná cesta – Veľké Kostoľany
  • XXXIII. Snem Združenia miest a obcí
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
1. marec 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Pracovné stretnutie s ved. oddelenia správy IT
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s prac. TSK Trenčín za účasti ved. oddelenia SR a VO
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
28. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada primátora s vedúcimi zamestnancami MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Porada s ved. oddelenia správy IT
 • Komora miest - online školenie so zástupcom Ministerstva hospodárstva SR 
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
27. február 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s riaditeľkou DUMAT, m. p. o.
 • Pracovné stretnutie
 • Konzultačné stretnutie s ved. ekonomického oddelenia
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
24. február 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so starostkou a zástupcami mesta Otrokovice
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
23. február 2023 PN
22. február 2023

PN

21. február 2023 PN
20. február 2023
 • Home Office
  • operatíva
  • online rokovanie „ Verejné osvetlenie“
  • konzultácia s prednostkou MsÚ
  • online operatívna pracovná porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
  • Online rokovanie „ Republikovej rady Únie miest“
  • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • Operatíva
17. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovná cesta – Trenčín
  • pracovné stretnutie s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu
 • Konzultácia s prac. Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín
 • Porada s ved. oddelenia školstva
 • Prezentácia vedecko-výskumného parku
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • online rokovanie Rady RZMOSP
16. február 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • EMEL, s. r. o. - pracovné stretnutie so zást. spoločnost
  • Enviromentálny fond Bratislava – pracovné rokovanie
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s poslancami MsZ
13. - 15. február 2023
 • Podbanské  –  Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
  • pracovné stretnutie štatutárov členských obcí a miest RZMOSP
10. február 2023
 • Operatíva
 • Ilava – pracovné stretnutie
  • riaditeľ NsP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovná návšteva
 • Operatíva a bežná agenda
9. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou RZMOSP Trenčín
 • Konzultácia s ved. ekonomického oddelenia
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s riaditeľkou DUMAT  m. p. o.
 • Pracovné rokovanie  so zást. spol. A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. za účasti ved. zástupcov mesta
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Operatíva a bežná agenda
8. február 2023
 • Operatíva
 • Porada s prac. pre územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Zasadačka MsÚ
  • porada s prac. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
7. február 2023
 • Pracovná cesta - Bratislava
  • Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
 • Operatíva
 • Vybavovanie elektronickej agendy  primátora
6. február 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie so starostkou obce Sedmerovec
 • Zasadačka MsÚ
  • porada s prac. investičnej výstavby
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
  • konzultačné stretnutie s konateľom TSM, s.r.o.
 • Pracovné stretnutie
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie Komisie výstavby, životného prostredia a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
3. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • TV média - reportáž
 • Pracovné stretnutie
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
2. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s riaditeľkou kancelárie  RZMOSP Trenčín
 • Porada so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné rokovanie so zást. VÚB, a. s.
 • Pracovné stretnutie s prac. KPÚ Trenčín
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
1. február 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie k VZN o majetku
 • Porada s prednostkou  MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
 • pracovné rokovanie za účasti zást. oddelenia výstavby
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
31. január 2023
 • čerpanie dovolenky zamestnancov MsÚ
30. január 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Košeca
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj
  • zasadnutie poslaneckého klubu Demokratický klub nezávislých poslancov
  • III. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskej samosprávneho kraja
 • Operatívna pracovná porada so zástupkyňou primátora
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
27. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s riaditeľmi okresného a krajského riaditeľstva HaZZ
 • Porada s ved. oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania
 • Konzultácia so zást. spol. MATADOR  Industries, a. s.
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • TV média - reportáže
 • Operatíva a bežná agenda
26. január 2023
 • Operatíva
 • Kultúrne centrum Nemšová
  • VZ Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia
 • Konzultácia  s prac. pre styk s verejnosťou
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Mimoriadne online rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska
 • Pracovné stretnutie
 • Operatíva a bežná agenda
25. január 2023
 • Operatíva
 • Dom kultúry
  • stretnutie Strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Dom kultúry – Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • seminár „ Ako získať financovanie pre Vašu digitalizáciu“
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
24. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • porada primátora s ved. zamestnancami MsÚ
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie s konateľom TSM, s.r.o.
23. január 2023
 • Operatíva
 • Považská Bystrica
  • pracovné stretnutie s primátorom mesta
 • Online meeting – C II prezentácia areálu
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovné porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné stretnutie so zást. FK Dubnica nad Váhom
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
20. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie DUBINA m. r. o.
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia kultúry a knižnice
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy za účasti prac. investičnej výstavby
 • Online meeting so zást. SMART Cities klub
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
19. január 2023
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • Zasadnutie Sekcie dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky Rady ZMOS
 • Online zasadnutie Komory miest
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
18. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada vedenia mesta za účasti ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy  – investičné akcie  na r. 2023
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. VK TRADE, spol.s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
17. január 2023
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie  pracovníkov z Magistrátu mesta Košice za účasti prednostky a  ved. pracovníkov MsÚ
 • Konzultačné stretnutie s prac. pre územné plánovanie  a stavebný poriadok
 • Pracovné rokovanie s konateľkou TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
16. január 2023
 • Operatíva
 • Nemšová
  • rokovanie Rady RZMOSP
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie k organizačnému zabezpečeniu prípravných prác DFF 2023
13. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • kontrolný deň
 • Konzultácia so zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
12. január 2023
 • Operatíva
 • Považská  Bystrica
  • zasadnutie dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Novoročné návštevy obcí a firiem
  • MsÚ Ilava
  • KUKA Slovakia, s.r.o.
 • Trenčín
  • TSK – zasadnutie Komisie pre udeľovanie Ceny TSK pri zastupiteľstve TSK
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
11. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
 • konzultačné pracovné stretnutie k cyklotrase
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Novoročné návštevy obcí
 • Borčice
 • Bolešov
 • Kameničany
 • Sedmerovec
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
10. január 2023
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ved. oddelenia SR a VO za účasti prednostky MsÚ
 •  Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva za účasti prednostky MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
9. január 2023
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy firiem a úradov
  • Porsche  Werkzeugbau, s.r.o
  • HF Slovakia, a.s.
  • DMD GROUP, a. s.
  • ZTS- Kabel, s.r.o.
  • PD Dubnica nad Váhom
  • DELTA Electronics, s.r.o.
  • Inšpektorát práce Trenčín
  • ÚPSVaR  Trenčín
  • Mestský úrad Nemšová
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda

4. – 5. január 2023

 • Home  office
3. január 2023
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie za účasti zástupkyne primátora
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
2. január 2023
 • Operatíva
 • Novoročné návštevy
  • MsP
  • HaZZ Dubnica nad Váhom
  • OOPZ Dubnica na Váhom
  • ZPS Dubina, m. r. o.
  • Špecializované zariadenie pre seniorov Prejta
 • Dom kultúry
  • obhliadka vstupných  priestorov
 • Porada so zástupkyňou primátora a prednostkou MsÚ
 • Konzultácia s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
23. - 30. december 2022
 • čerpanie riadnej dovolenky
22. december 2022
 • Operatíva
 • Konzultácia s prac. pre styk s verejnosťou
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Stretnutie so zamestnancami MsÚ
21. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovné stretnutie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o.
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. Daejung Europe, s.r.o.
 • Zasadačka MsÚ – stretnutie s občanmi
  • vopred dohodnuté termíny
20. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie so zást. ARCH-EKO – UPN – tvorba konceptu
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovná cesta – Bratislava​​​​​​​
  • rokovanie so zást.  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
19. december 2022
 • Operatíva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Online meeting - zasadnutie Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TSK Trenčína
 • Trenčín​​​​​​​
  • Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Trenčín
 • Operatíva a bežná agenda
 • Zasadačka MsÚ​​​​​​​
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dubnický kaštieľ  - stretnutie
15. - 16. december 2022
 • čerpanie riadnej dovolenky
14. december 2022
 • Operatíva
 • Pracovná porada s riaditeľkou Zariadenia pre seniorov DUBINA, m.r.o.
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a zástupkyňou primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultačné stretnutie - tvorba ÚPN - koncept
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • 2. plánované zasadnutie MsZ
13. december 2022
 • Operatíva
 • Trenčín – Trenčiansky samosprávny  kraj
  • rokovanie Komory miest
 • Operatívna pracovná s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ a prac. pre personálnu agendu
 • Pracovná porada so zástupkyňou primátora a  ved. oddelenia kultúry
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dom kultúry
  • Akadémia CVČ
12. december 2022
 • Operatíva
 • Online meeting  „ Operačný program URBACT III
 • Konzultačné stretnutie so zástupkyňou primátora
 • Operatívna pracovná porada s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • pracovná  porada s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín
 • Zasadačka MsÚ
  • stretnutie s poslancami MsZ
9. december 2022
 • Home office (zo zdravotných dôvodov)
  • operatíva a bežná agenda
  • vybavovanie elektronickej agendy primátora
  • online meeting
  • video call
8. december 2022
 • Operatíva
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia SR a VO za účasti riaditeľky DUMAT m. p. o.
 • Porada s prednostkou MsÚ a prac. pre personálnu agendu
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia výstavby, ŽP a dopravy
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • ZŠ s MŠ CI 
  • Vianočná pozvánka (ručne vyrobené produkty žiakov)
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie  komisie športu a mládeže
7. december 2022
 • Pracovná cesta – Banská Bystrica
  • tlačová konferencia Únie miest Slovenska
 • Operatíva
 • Porada s hovorkyňou MsÚ
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Zasadačka MsÚ
  • zasadnutie komisie finančnej a majetkovej
6. december 2022
 • Operatíva
 • Porada s prednostkou MsÚ
 • Pracovná porada s riaditeľkou DUMAT, m.p.o.
 • Pracovná porada s konateľkou TSM, s.r.o.
 • Pracovná porada s riaditeľkou Dubnického múzea
 • Odovzdávanie mikulášskych balíčkov
  • ZPS  DUBINA, m.r.o.
  • Detský domov Klobušice
 • Zasadačka MsÚ
  • konzultácia s konateľom spoločnosti Panoráma
 • Operatíva a bežná agenda
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
5. december 2022
 • Operatíva
 • Pracovné stretnutie s konateľom  spol. Panoráma
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Dom kultúry
  • sľub členov okrskových komisií ( Referendum)
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Sprievodný program mesta​​​​​​​
  • Mikuláš  v meste
2. december 2022
 • Operatíva
 • Kontrolný deň stavieb
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia školstva
 • Konzultácia s prednostkou MsÚ
 • Zasadačka MsÚ
  • operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné rokovanie (smart mapy) za účasti ved. oddelenia  správy IT
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora
 • Dubnický kaštieľ​​​​​​​
  • Múzy nás spájajú - slávnostné odovzdávanie ocenení významným osobnostiam a kolektívom z oblasti kultúry
1. december 2022
 • Operatíva
 • Dom kultúry​​​​​​​
  • pracovné stretnutie starostov a primátorov z okresu Ilava (voľba členov do funkcie člena dozornej PVS, a. s.)
 • Online meeting (coworking)
 • Operatíva a bežná agenda
 • Pracovné stretnutie so zást. spol. PROFICON
 • Konzultačné stretnutie s ved. oddelenia školstva
 • Operatívna pracovná porada s ved. oddelenia výstavby
 • Vybavovanie elektronickej agendy primátora