Obsah

Plánovaný pracovný program primátora mesta Dubnica nad Váhom p. Mgr. Petra Wolfa

Február 2019

22. februára 2019
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. SEDUS GROUP
 • Stretnutie podnikateľov Dubnice nad Váhom k návrhu územného plánu mesta
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s konateľmi TSM, s.r.o. Dubnica nad Váhom
21. februára 2019
 • Valné zhromaždenie RZMOSP - Kultúrne centrum Nemšová
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Návšteva – JUDr. Staníková ( Slovenské národné centrum pre ľudské práva; Žilina )
 • ZUŠ Dubnica nad Váhom – Koncert súborov
20. februára 2019
 • Porada s viceprimátorom MsÚ a zamestnancami odd. výstavby a ÚP
 • Pracovné rokovanie so zást. spol. ECO DOG TOILET GROUP
 • Konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Dom kultúry – 1. zasadnutie volebných okrskových komisií - zloženie sľubu zapisovateliek
19. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami mestského úradu
 • Návšteva  -  p. Glockner
 • Porada s prednostkou MsÚ a ved. odd. SR, PM, IV a IT
18. februára 2019
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ
 • Stretnutie so zamestnancami Špecializovaného zariadenia pre seniorov v Prejte
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva  p. Kumanovej ( IN MINORITA Bratislava )
 • Účasť na schôdzi diabetikov ( DIADUB Dubnica nad Váhom)
 • Pracovná návšteva  zástupcu spol. TPV Technology, s.r.o.  Dubnica nad Váhom
15. februára 2019
 • Stretnutie s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovná porada s hovorkyňou mesta
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
14. februára 2019
 • Návšteva – p. Jurisová
 • Dom kultúry – kontrolný deň (stavba osobného výťahu)
 • Návšteva ( zástupcovia rodičov autistických detí )
 • FK Dubnica nad Váhom – kontrolný deň (rekonštrukcia priestorov )
 • Pracovné jednanie  – p. Lendvay
 • Pracovná rokovanie –  zást. spol. KAMON
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
13. februára 2019
 • Pracovná porada za účasti Ing. arch. Bútoru a zástupcov odd. MsÚ
 • Pracovné jednanie s primátorom  mesta Nová Dubnica
 • Pracovná návšteva – generálny riaditeľ MARIUS PEERSEN , a.s. Trenčín
 • Pracovné stretnutie so zástupcom  SMART CITY ( Trenčín )
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná návšteva – zástupca spol. PRIMUM s.r.o. Bratislava
 • Vybavovanie agendy primátora
12. februára 2019
 • Pracovné rokovanie – zástupcovia spol. PVS, a.s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
 • Členská schôdza – CNO ( Denné centrum č.1 )
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ
11. februára 2019
 • Interné školenie za účasti prednostky MsÚ a 1. zástupcu primátora mesta
  • I.M.S. (integrovaný  manažérsky systém)
  • M.I.S ( manažérsky informačný systém)
 • Diskusné fórum – Stretnutie so županom Jaroslavom Baškom - Trenčín
 • Pracovné stretnutie - SEDUS GROUP a. s.
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
08. februára 2019
 • Pracovné rokovanie  so zástupcami spol.:
  • TECHREAL Dubnica s.r.o.
  • spol. LORAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Vybavovanie agendy p. primátora
07. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná návšteva :
  • zástupcovia Okresného riaditeľstva hasičského zboru v Trenčíne
 • Pracovné stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho  družstva Dubnica nad Váhom
 • Pracovné konzultácie so zamestnancami MsÚ
 • Pracovné rokovanie – zástupca spol. PAL- KOV Dubnica nad Váhom
 • Pracovné jednanie – zástupca spol. ARKÁDIA  Dca, s.r.o.
06. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  so zamestnancami MsÚ
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátorom MsÚ
05. februára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné konzultácie  za účasti  p.  prednostky, viceprimátora a Ing. Dolinku
 • Pracovné jednanie so zamestnancami MsÚ (útvar  odd. výstavby a územného plánovania a správy majetku)
 • Pracovné rokovanie -  p. Štefániková (Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín )
04. februára 2019
 • Pracovná porada s prednostkou a viceprimátormi MsÚ
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Pracovné rokovanie  – p. Švec ( FK Dubnica nad Váhom )
01. februára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava
  • STUDNICA, n.o. Bratislava
  • A.V.I.S. Bratislava
 • Pracovné rokovanie so spol. SEDUS GROUP Bratislava

Január 2019

31. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ a zástupcami primátora
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva
30. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (konzultácie pri riešení prac. úloh)
 • Zasadnutie predstavenstva uni – POLIKLINIKY Dubnica nad Váhom, a.s.
29. januára 2019
 • Pracovné rokovanie s primátorom mesta Trenčín
 • Pracovné rokovanie – Súkromná ZUŠ – p. Sirotka
 • Pracovné rokovanie – RAJEC Industry
 • Pracovné stretnutie – KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
28. januára 2019
 • Pracovné rokovanie – p. Ondrejec (dopravný inšpektorát)
 • Pracovná porada s prednostkou MsÚ  (rozpočet r. 2019)
 • Vybavovanie agendy primátora
 • Pracovné stretnutie s poslancami MsZ
25. januára 2019
 • Stretnutia s občanmi – vopred dohodnuté termíny
 • Pracovné rokovanie – spol. MARIUS PEDERSEN Trenčín
 • Vybavovanie agendy primátora
24. januára 2019
 • Vybavovanie agendy primátora ( podpisové vzory v bankových inštitúciách)
 • Pracovné rokovanie –  (skládka odpadov Lieskovec )
 • Pracovné stretnutie -  Spoločnosť ASS n. o. Dubnica nad Váhom 
23. januára 2019
 • Pracovná cesta – Bratislava – Slovenská správa ciest, a.s.
 • Vybavovanie agendy primátora
22. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
21. januára 2019
 • Čerpanie dovolenky
18. januára 2019
 • pracovné rokovanie –  STUDNICA, n.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcami firiem AVIS a EMEL Bratislava
17. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zástupcami bankových inštitúcií mesta Dubnica nad Váhom
16. januára 2019
 • pracovné stretnutie so zamestnancami výstavby a ŽP
 • pracovné stretnutie – p. Fedor
15. januára 2019
 • pracovné stretnutia a rokovania so zástupcami firiem z  Dubnice nad Váhom a okolia

 • pracovné stretnutie so zamestnancami MsÚ (podpisovanie pošty  a  informácie zamestnancov o výsledkoch z jednotlivých rokovaní a konaní )

14. januára 2019
 • pracovné rokovanie v zasadačke MsÚ – Územný plán mesta – za účasti zástupcov mesta
11. januára 2019
 • Bratislava – pracovné rokovanie na ministerstve dopravy
10. januára 2019
 • pracovné rokovanie na MsÚ so zástupcom spoločnosti PVS, a.s. Považská Bystrica
 • pracovné rokovanie s predstaviteľmi Fakultnej nemocnice, a.s. Trenčín
09. januára 2019
 • novoročné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a MŠ mesta Dubnica nad Váhom
08. januára 2019
 • porada vedúcich zamestnancov oddelení MsÚ za účasti  primátora mesta
 • návšteva CVČ (Centrum voľného času) Dubnica nad Váhom
 • popoludňajšie stretnutie so zamestnancami výstavby a životného prostredia
07. januára 2019
 • novoročné stretnutie vedenia mesta so zamestnancami MsÚ
 • pracovné rokovanie so zamestnancami MsÚ
04. januára 2019
 • zahraničná pracovná cesta – Česká republika – Otrokovice
03. januára 2019
 • pracovné stretnutia so zamestnancami MsÚ
02. januára 2019
 • dovolenka zamestnancov MsÚ
01. januára 2019
 • štátny sviatok