Obsah

Voľby do NR SR 2020

 

Termín parlamentných volieb bol stanovený na sobotu 29.2.2020.

Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej strane alebo koalícii od 7.00 h do 22.00 h.

 

Voliť môžu podľa zákona občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb (29.2.2020) dovŕšia 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

V parlamentných voľbách sa dá voliť aj zo zahraničia, a to poštou. Treba však o to požiadať. Možno to urobiť listom alebo elektronicky.

Hlasovať možno v ktoromkoľvek meste či obci na Slovensku, nielen v mieste trvalého bydliska. Potrebný je na to však hlasovací preukaz.

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností Stiahnuté: 766x | 20.12.2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 235x | 10.12.2019

Doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz Stiahnuté: 325x | 19.11.2019

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 237x | 19.11.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 970x | 11.11.2019

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 275x | 21.10.2019

Stránka

  • 1