Obsah

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom k 17. 7. 2014

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny, mesto Dubnica nad Váhom v súlade s § 16 ods. 9 zákona č . 346/4990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujem, že

počet obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom k 17. 7. 2014 je 24 540.

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru , zo zverejneného počtu obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta je 400 podpisov voličov na petícii.

V Dubnici nad Váhom, dňa 17. 7. 2014