Obsah

Volebné obvody a počet poslancov v nich – uznesenie MsZ č. 275/2014 zo dňa 14.8.2014

 

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

A) určuje

v zmysle § 11 ods. 3 písm. h, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov počet poslancov MsZ Dubnica nad Váhom na celé volebné obdobie 2014 - 2018 v počte 19.

 

B) určuje

v zmysle § 9 ods. l a ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov pre voľby dňa 15.11. 2014 v meste Dubnica nad Váhom 6 viacmandátových a 2 jednomandátové volebné obvody (sídlisko Za traťou a mestská časť Prejta) (hranice volebných obvodov sú v prílohe č.1) a počty poslancov v nich :

 

Volebný obvod č. 1 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 2 poslanci
Volebný obvod č. 2 - jednomandátový volebný obvod , volí sa v ňom 1 poslanec
Volebný obvod č. 3 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 2 poslanci
Volebný obvod č. 4 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci
Volebný obvod č. 5 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci
Volebný obvod č. 6 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 3 poslanci
Volebný obvod č. 7 - viacmandátový volebný obvod, volia sa v ňom 4 poslanci
Volebný obvod č. 8 - jednomandátový volebný obvod, volí sa v ňom 1 poslanec

 

Volebné obvody

Volebný obvod č. 1 volia sa v ňom 2 poslanci

ul. Obrancov mieru č. 345, 347
ul. A. Kmeťa č. 359 až 385, 939, 1198, 1199
ul. Moyzesova č. 390 až 407, 1200
ul. Šafárikova č. 408 až 414, 1201
ul. Pionierska č. 352, 354 415-424
ul. Bratislavská č. 426 až 438, 440
ul. Nad Zábrehom č. 448 až 474, 1202 - 1205
ul. Partizánska č. 149 až 155, 168, 1280
ul. Kvášovecká č. 156 až 158, 4163 až 4170, 4173 až 4191
ul. Lieskovská č. 159 až 167, 1137 až 1145
ul. Palárikova č. 169 až 217, 1146 až 1161, 4047
ul. Tajovského č. 218 až 251, 253 až 256, 1162 až 1169, 1256
ul. Vansovej č. 257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260
ul. Okružná č. 278 až 298
ul. Jesenského č. 299 až 308, 1179, 1180
ul. ČSA č. 319 až 340, 342, 1187 až 1197
ul. Obrancov mieru č. 348 až 351, 353, 355, 356
Kvášovec č. 926, 931 až 937, 1300,4248,4252,4255
ul. Jilemnického č. 252, 271, 309 až 318, 340,341, 1181 až 1186, 1257 až 1259, 1357
ul. Vácka č. 4100 až 4117, 4119, 4121, 4123
ul. Slnečná č. 4150, 4152 až 4162
ul. Hájová č. 4135, 4148, 4149, 4151, 4171, 4172
ul. Otrokovická č. 4118, 4120, 4122, 4124 až 4147
ul. Agátová č. 4301 až 4330
ul. Brezová č. 4331 až 4351
ul. Cédrová č. 4361 až 4390
ul. Dubová č. 4391 až 4402
ul. Stromová č. 4421 až 4432

Volebný obvod č. 2 volí sa v ňom 1 poslanec

ul. Ml. budovateľov č. 686 až 704
ul. Nerudova č. 705 až 747, 1240,4247
ul. Strojárov č. 748 až 761, 1241 až 1250
ul. K Váhu č. 762 až 788,4245,4251
ul. J. Matušku č. 789 až 806
ul. Bottova č. 807 až 872, 1077 až 1079, 1251 až 1255, 1314 až 1349, 4050
ul. Murgašova č. 873 až 923
ul. Gagarinova č. 970 až 1015, 1261,1264 až 1268, 1470
ul. SNP č. 1016 až 1056, 1269 až 1279, 4045
ul. M. R. Štefánika č. 1057 až 1076
ul. Nádražná č. 649 až 653, 945 
ul. Elektrárenská č. 1730 až 1746

Volebný obvod č. 3 volia sa v ňom 2 poslanci

ul. J. Kalinčiaka č. 475 až 482
ul. Hviezdoslavova č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242
ul. Kukučínova č. 503 až 515
ul. Sládkovičova č. 516 až 533, 537, 1215, 1789,4268
ul. Vajanského č. 534 až 551, 1429
ul. Bernolákova č. 552 až 562
ul. Kuzmányho č. 563 až 574
ul. Chalúpkova č. 575 až 586
ul. Podjavorinskej č. 587 až 597, 1216 až 1220
ul. J. Kráľa č. 598 až 608, 1221 až 1227
ul. Kraskova č. 609 až 616, 1228 až 1233, 4044
ul. Palackého č. 617 až 622, 1234 až 1238, 4243
ul. Športovcov č. 654 až 674, 1723
ul. Kpt. Nálepku č. 675 až 685, 1239, 1749,1750 až 1752,1770,4275 až 4299
ul. Bratislavská č. 439, 441 až 447, 1757,1764 až 1769
sídl. Pod kaštieľom č. 644, 645
sídl. Pod kaštieľom č. 627, 629 až 632, 634 až 643, 646 až 648, 949

Volebný obvod č. 4 volia sa v ňom 3 poslanci

sídl. Centrum I. č. 41 až 44, 48 až 57,4257
ul. Obrancov mieru č. 343
ul. A. Kmeťa č. 358
ul. Školská č. 386, 387, 388, 1350 až 1353, 1371, 1681,
sídl. Centrum I. č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39
Nad kostolom č. 8 až 25, 1100 až 1135, 1422, 1423
ul. Cintorínska č. 4 až 7
Nám. sv. Jakuba č. 2,1313
sídl. Centrum I. č. 36, 37, 38,
ul. Kollárova č. 67, 68, 69, 1301 až 1309

Volebný obvod č. 5 volia sa v ňom 3 poslanci

sídl. Centrum II. č. 70, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 95, 96
Hotel Metal č. 948 - byt
Doliečovacie stredisko č. 941 - len byt (trvale prihlásený)
sídl. Centrum II. č. 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 1468, 1469, 1760, 1762
ul. Štúrova č. 101 až 122, 134, 4272
SOU ZVS č. 1388 - byt,
Hotel Kristína č. 88 - len byt
sídl. Centrum II. č. 77, 94, 97, 98, 99, 100

Volebný obvod č. 6 volia sa v ňom 3 poslanci

Nám. MS č. 1294, 1296, 1712, 1713, 1717,1718,4260 až 4263
sídl. Pod hájom č. 952 , 956, 957, 958, 959, 4038
sídl. Pod hájom č. 1099, 4041
ul. Partizánska č. 1281, 1282, 1283, 1284, 1285
ul. Hasičská č. 4042, 4198, 4227,4266
ul. Fándlyho č. 123 až 147, 1136
sídl. Pod hájom č. 953, 954, 955, 1085, 1098
ZPS DUBINA č. 1289, 1290, 1291

Volebný obvod č. 7 volia sa v ňom 4 poslanci

sídl. Pod hájom č. 1093, 1094, 1095, 1096, 1097
sídl. Pod hájom č. 960 až 965, 1082, 1083, 1084, 1087, 1088
sídl. Pod hájom č. 1081, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092
sídl. Pod hájom č. 1358 až 1363, 1365, 1366, 1367

Volebný obvod č. 8 volí sa v ňom 1 poslanec

Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská, Prejtská, Družstevná, ÚVTOS