Obsah

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podľa abecedy

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v DUBNICI NAD VÁHOM
15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Dubnici nad Váhom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Marián Antal, Ing. arch., 49 r., architekt, Bratislavská 1767/36, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 2. Ľuba Backová, Ing., 47 r., ekonómka, Kollárova 1307/31, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 3. Jaroslava Bačová, Bc., 35 r., sociálna pracovníčka, Pod hájom 1096/87, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 4. Karol Benko, Mgr., 34 r., pedagóg, Pod kaštieľom 636/25, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 5. Katarína Bližnáková, Mgr., 53 r., pedagogická pracovníčka, Prejtská 17/18, Dubnica nad Váhom, Robíme to pre deti - SF
 6. Miroslav Bližniak, 51 r., robotník, Pod hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 7. Mária Brezaniová, Mgr., 48 r., podnikateľka, Partizánska 1285/32, Dubnica nad Váhom, Robíme to pre deti - SF
 8. Pavol Budinský, 45 r., SZČO, Centrum I 56/131, Dubnica nad Váhom, Národ a Spravodlivosť - naša strana
 9. Zdenka Bujnová, Mgr., 60 r., pedagogička, Centrum II 89/41, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 10. Anton Bušík, 60 r., technik, Družstevná 300/60, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 11. Lubomír Bútora, Ing. arch., 50 r., architekt, Nad kostolom 1115/19, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 12. Elena Capáková Šlosiarová, Mgr., 53 r., učiteľka, vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy ZŠ s MŠ Centrum I 32, Partizánska 1280/10, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 13. Milan Dado, 54 r., obchodno technický pracovník, Pod hájom 1085/102, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 14. Andrea Danková, 39 r., chemická laborantka, Centrum I 48/135, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 15. Dagmara Debnárová, 56 r., živnostníčka, Pod kaštieľom 627/12, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 16. Jozef Drga, Ing., Mgr., PhD., 35 r., VŠ pedagóg, Kpt. Nálepku 676/2, Dubnica nad Váhom, MOST - HÍD
 17. Vladimír Figel, Ing., 50 r., pedagóg, Pod hájom 1089/56, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 18. Michal Franek, 27 r., prezident Boxing Club, Centrum I 39/99, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 19. František Fusek, Ing., 67 r., ekonóm, Pod hájom 959/19, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 20. Peter Gergely, 49 r., športový manažér, Centrum I 39/97, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 21. Stanislav Holec, 55 r., živnostník, Pod hájom 1082/37, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 22. Alojz Horváth, 64 r., dôchodca, Pod kaštieľom 640/34, Dubnica nad Váhom, Slovenská národná strana
 23. Stanislav Hradňanský, Ing., 50 r., štátny zamestnanec, Kollárova 1304/14, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 24. Pavol Hromádka, Bc., 30 r., logistik, Pod hájom 954/3, Dubnica nad Váhom, NOVA
 25. Anna Chalupková, Ing., 62 r., riaditeľka školského zariadenia, Centrum II 81/24,, Dubnica nad Váhom, Strana demokratického Slovenska
 26. Monika Chromiaková, Mgr., 36 r., učiteľka, Podjavorinskej 590/4, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 27. Karol Korintuš, RNDr., PhD., 59 r., prorektor vysokej školy, Pod hájom 1086/42, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 28. Dominik Kosorín, MUDr., 59 r., lekár, Centrum II 1760/69, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 29. Norbert Krišanda, 29 r., SZČO, Pod hájom 1087/48, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 30. Peter Křížek, Bc., 25 r., študent, Partizánska 1280/9, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 31. Miroslav Kučík, Ing., 64 r., dôchodca, Pod hájom 956/8, Dubnica nad Váhom, NOVA
 32. Pavel Kuruc, Ing., 56 r., technik, SNP 1046/42, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 33. Pavol Kútny, 19 r., študent, Pod hájom 1098/111, Dubnica nad Váhom, NOVA
 34. Anton Kvasnica, 61 r., majster, Prejtská 208/233, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 35. Ján Kvasnička, 38 r., súkromný podnikateľ, Pod hájom 1359/142, Dubnica nad Váhom, NOVA
 36. Marián Lalinský, Ing., 29 r., manažér, Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 37. Karol Maňák, 27. r, logistik, Pod hájom 1358/139, Dubnica nad Váhom, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 38. Pavol Masaryk, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Gagarinova 1010/40, Dubnica nad Váhom, NOVA
 39. Dušan Matušík, PaedDr, 69 r., pedagóg, Palárikova 177/10, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 40. Dušan Mihalik, 69 r., dôchodca, Pod hájom 1366/166, Dubnica nad Váhom, NOVA
 41. František Mikolášek, 62 r., SZČO, Bottova 1338/98, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 42. Eva Náhliková, 43 r., asistentka medicínskeho poradcu, Pod hájom 1091/68, Dubnica nad Váhom, Strana demokratického Slovenska
 43. Štefan Omachel, Ing., 62 r., konateľ spoločnosti, Centrum II 81/25, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 44. Tibor Paksi, 38 r., prezident MHK DUBNICA, Kpt. Nálepku 4276/20, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 45. Ladislav Paško, Mgr., 43 r., technik, Moyzesova 395/6, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 46. Roman Pavlík, Bc., 38 r., podnikateľ, Centrum I 50/125, Dubnica nad Váhom, NEZÁVISLÝ
 47. Ľubomír Pejko, 55 r., prevádzkový elektrikár, Pod hájom 1097/94, Dubnica nad Váhom, Slovenská národná strana
 48. Marián Perďoch, 29 r., asistent riaditeľa, Pod hájom 956/10, Dubnica nad Váhom, NOVA
 49. Viktor Pilát, 63 r., opravár poľnohospodárskych strojov, Partizánska 1283/20, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 50. Erik Pišoja, 19 r., študent, Palárikova 1150/45, Dubnica nad Váhom, NOVA
 51. Libor Poruban, Ing., 46 r., odborný referent zúčtovania, Centrum I 41/109, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 52. Ján Porubčan, 51 r., podnikateľ, K Váhu 778/17, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 53. Martin Prostinák, 35 r., elektrotechnik, Partizánska 1282/15, Dubnica nad Váhom, NOVA
 54. Marcela Pružincová, 32 r., asistentka predaja, Centrum II 100/68, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 55. Štefan Pustay, Ing., 66 r., dôchodca, Centrum II 73/5, Dubnica nad Váhom, Národ a Spravodlivosť - naša strana
 56. Robert Rafaj, Ing., 56 r., podnikateľ, Otrokovická 4129/9, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 57. Ján Rafaj, 44 r., personalista, Centrum I 36/83, Dubnica nad Váhom, Strana zelených
 58. Martin Rafaj, 31 r., SZČO, Gagarinova 985/16, Dubnica nad Váhom, Národ a Spravodlivosť - naša strana
 59. Ivan Rajec, Mgr., 52 r., pedagóg, Centrum II 98/66, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 60. Ján Rehák, 50 r., súkromný podnikateľ, Vansovej 1173/16, Dubnica nad Váhom, NOVA
 61. Petra Reháková, 37 r., nezamestnaná, Pod hájom 1091/68, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 62. Jana Rybárová, Ing., 65 r., dôchodkyňa, Pod kaštieľom 627/11, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 63. Viliam Sečány, Ing., 50 r., podnikateľ, Pod kaštieľom 634/22, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 64. Libuša Stráňavská, 55 r., podnikateľka, Centrum II 92/54, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 65. Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 66. Jaromír Šíbl, 27 r., DJ-technik, Kollárova 1302/12, Dubnica nad Váhom, Strana demokratického Slovenska
 67. Dana Škultétyová, Mgr., 54 r., pedagogička, Kollárova 1303/13, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 68. Jaroslav Šlesar, Ing., 57 r., riaditeľ Bytového podniku, Pod hájom 957/12, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 69. Václav Števko, Ing., 59 r., SZČO, Pod hájom 956/6, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 70. Ján Tholt, MUDr., 35 r., lekár, Prejtská 111/118, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 71. Mária Tomaničková, 71 r., dôchodkyňa, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 72. Vlastimil Trnka, 41 r., SZČO, Pod hájom 1081/36, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 73. Zita Ublaničová, 54 r., zdravotná sestra, Pionierska 422/22, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 74. Anna Uherčíková, Ing., 56 r., štátna zamestnankyňa, Prejtská 16/19, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 75. Jozef Uhlík, Ing., 62 r., dôchodca, Pod hájom 1091/72, Dubnica nad Váhom, Slovenská národná strana
 76. František Vanko, Bc., 64 r., dôchodca, Centrum I 41/105, Dubnica nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
 77. Iveta Václavová, Ing., 47 r., SZČO nájomkyňa čerpacej stanice, Centrum I 34/77, Dubnica nad Váhom, nezávislá kandidátka
 78. Adam Vašina, Mgr., 26 r., politológ, Centrum II 92/51, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 79. Miroslav Vicen, Mgr., 30 r., právnik, Partizánska 1283/22, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 80. Peter Wolf, Mgr., 28 r., andragóg, Centrum I 39/92, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
 81. Mário Zajac, Ing., 43 r., technik, Centrum I 39/97, Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 82. Radoslav Žáček, 55 r., konateľ, Partizánska 1280/8, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát

 

 

V Dubnici nad Váhom
Dátum: 02. 10. 2014

Jaroslav Puček, predseda volebnej komisie