Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Rokovanie mestského zastupiteľstva. Vpredu predseda finančnej komisie Marián Osúch.

Dubnica bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na nadchádzajúci rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Deviate plánované rokovanie mestského zastupiteľstva: mesto na rok 2020 schválilo vyrovnaný rozpočet

V poradí deviate tohtoročné plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s 22-bodovým programom viedol primátor Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo vo štvrtok 12. decembra 2019 s celkovým počtom 15 prítomných poslancov. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Vďaka projektu má tento rok 30 detí krajšie (nielen) Vianoce.

Vďaka projektu má tento rok 30 detí krajšie (nielen) Vianoce

Projekt Srdce na dlani, ktorý v tomto roku slávi už šiesty rok svojej existencie, pomáha žiakom pochádzajúcim z rodín so znevýhodneným sociálnym prostredím. Pomoc štyridsiatky dobrých ľudí tento rok vyčarila úsmev na tvári 30 deťom. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Do zisťovania Štatistického úradu je zapojené aj naše mesto

Do zisťovania Štatistického úradu je zapojené aj naše mesto

Od 9. decembra 2019 do 11. januára 2020 prebieha v 230 mestách a obciach Slovenska zisťovanie Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) týkajúce sa rodinných účtov. Jedným z vybraných miest je aj Dubnica nad Váhom. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
#

Nakladanie s odpadmi bude stáť mesto v roku 2020 takmer milión eur

Kým mnohé zo samospráv v reakcii na legislatívne zmeny a novelizácie zákonov zásadne zvyšujú dane, mesto Dubnica nad Váhom pristupuje len k úprave výberu celoplošných poplatkov za zber komunálneho odpadu tak, aby boli nastavené férovo pre všetkých obyvateľov mesta. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Dubnický kaštieľ pod snehom

Na zimnú údržbu má mesto pripravených viac ako 84 ton posypového materiálu

Zimnú údržbu na území mesta zabezpečujú na základe uzatvorenej zmluvy technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. celý text

ostatné | 12. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Na vianočných trhoch môžete podporiť aj dubnické školy

Na vianočných trhoch môžete podporiť aj dubnické školy

Vo štvrtok 12. decembra obsadia Vianočné mestečko žiaci dubnických materských a základných škôl i deti navštevujúce Centrum voľného času Dubnica nad Váhom. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
V Dubnickom múzeu si môžete zaspomínať na Vianoce prvej republiky.

V Dubnickom múzeu si môžete zaspomínať na Vianoce prvej republiky

Rozmanité vianočné ozdoby a dekorácie, kuchynské potreby či historické hračky. Exponáty so spoločným menovateľom: prvá československá republika. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Pod hájom 2

Druhé výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Pod hájom

Druhé výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Základnej školy s materskou školou so sídlom Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Oddelenie školstva
Na nádvorí Dubnického kaštieľa nájdete unikátny betlehem

Na nádvorí Dubnického kaštieľa nájdete unikátny betlehem

Biblické postavy i zvieratká symbolizujúce príbeh narodenia Ježiška zdobia od nedele 8. decembra nádvorie Dubnického kaštieľa. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Primátor mesta s poslaneckým zborom

365 dní mesta pod novým vedením

V stredu 11. decembra 2019 uplynie presne jeden rok od slávnostného zloženia sľubu a ujatia sa funkcie nového primátora mesta Petra Wolfa a 17-členného poslaneckého zboru. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Deti na zimnom štadióne navštívil Mikuláš.

Deti na zimnom štadióne navštívil Mikuláš

Mikuláš si vo svojom decembrovom nabitom programe predsa len zarezervoval ešte jeden termín, aby sa mohol opäť stretnúť s dubnickými deťmi. celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Vianoce prvej republiky

Dubnické múzeum pozýva na výstavu Vianoce prvej republiky

Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom pripravilo v spolupráci s Múzeom technických hračiek vo Velvaroch výstavu Vianoce prvej republiky so slávnostným otvorením 8. decembra 2019 o 15.30 h v Dubnickom múzeu, kde nás komentovanou prehliadkou výstavy prevedie kurátor Mgr. Miroslav Smaha. Výstava potrvá do 31. januára 2020. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Dubnické múzeum
Do Dubnice prišiel Mikuláš.

Dubnické deti privítali Mikuláša

Vianočný stromček sa rozsvietil v predvečer sviatku sv. Mikuláša aj pred Grottou v Parku J. B. Magina. Aj vďaka nemu si do Dubnice našiel cestu svätý Mikuláš. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Brožúrky o separovaní odpadu

Projekt Zelené ruky šíri osvetu o odpade

Projekt Zelené ruky z dielne dvoch študentiek Gymnázia Dubnica nad Váhom je zameraný predovšetkým na osvetu v oblasti separovania odpadu. V spolupráci s mestom vytvorili brožúrky, ktoré čitateľa oboznámia o triedení odpadu, kompostovaní, či predchádzaní vzniku odpadu. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Príhovor umeleckého riaditeľa festivalu Tibora Rácza

Mladí akordeonisti na medzinárodnej súťaži opäť zožali úspech

V rámci 28. ročníka Medzinárodného akordeónového festivalu Frank Marocco, ktorý sa pravidelne koná v Dunajskej Strede, sa uskutočnila aj súťaž mladých akordeonistov s názvom Intertalent 2019. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Uvedenie nového loga do života

Logo mesta sme uviedli do života pod vianočným stromčekom

Dubničania si nové logo mesta vo verejnom hlasovaní vybrali celkom jednoznačne. Návrh novej vizuálnej identity mesta z dielne Milana Plevu mal premiéru počas prvej adventnej nedele. Pred zrakmi všetkých návštevníkov vianočných trhov sa logo uviedlo do života symbolicky dubovým lístím. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Otvorenie Vianočného mestečka - zapálenie prvej adventnej sviečky.

FOTOREPORTÁŽ: Otvorenie dubnického Vianočného mestečka 2019

Vianočný stromček sa na Námestí Matice slovenskej rozsvietil v nedeľu 1. decembra 2019 spolu s prvou sviečkou na adventnom venci. Dubnica nad Váhom tak otvorila prvé nepretržité adventné trhy na svojom území, ktoré dostali názov Vianočné mestečko 2019. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory

Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení DUMAT m. p. o. vyhlasuje zámer č. 07/2019 na prenechanie majetku mesta Dubnica nad Váhom do dočasného užívania formou nájmu na nebytové priestory na sídlisku Centrum II. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: DUMAT m. p. o.
Zberný dvor vo štvrtok zatvoria skôr

Zberný dvor vo štvrtok zatvoria skôr

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom, Stredisko triedeného zberu, informujú obyvateľov mesta o zmene otváracích hodín zberného dvora. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Na vaše gesto čakajú tri dubnické projekty

Na vaše gesto čakajú tri dubnické projekty

Program Gesto pre mesto je späť a s ním aj možnosť podporiť niekoľko projektov zameraných na oblasť kultúry v našom meste. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Novembrové sviatky pominuli, odpady zostali

Novembrové sviatky pominuli, odpady zostali

V závere mesiaca október sme informovali čitateľov o doplnení smetných nádob na mestských cintorínoch. Mesto ich pridalo z dôvodu zvýšenej návštevnosti cintorínov, ktorá je úzko spätá so sviatkami prvých novembrových dní. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Mária Badačová
Podpis memoranda o spolupráci medzi mestom a STU.

Dubnica podpísala memorandum so Slovenskou technickou univerzitou

Vzájomnú dlhodobejšiu spoluprácu medzi mestom Dubnica nad Váhom a Slovenskou technickou univerzitou dnes zástupcovia oboch inštitúcií podpisom memoranda o spolupráci posunuli na ďalšiu úroveň. Mesto s univerzitou kooperuje už dlhšie, a to predovšetkým v oblasti vypracovania možných variantov rekonštrukcie námestia. Ušetrí tak nielen finančné prostriedky, ale aj časový kapitál. celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Dubnickí policajti si prevzali ocenenie za záchranu života

Dubnickí policajti si prevzali ocenenie za záchranu života

V rámci snemu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska prebehlo v závere novembra na Štrbskom plese slávnostné ocenenie slovenských policajných príslušníkov, ktorí sa pričinili o záchranu ľudského života. celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Mária Badačová
Pobočka pošty na Centrume I bude obyvateľom opäť k dispozícii

Pobočka pošty na Centrume I bude obyvateľom opäť k dispozícii

Slovenská pošta po niekoľkých mesiacoch obnovuje prevádzku pobočky pošty na sídlisku Centrum I. Obyvatelia tak budú môcť od 3. decembra znovu využívať služby pošty aj v tejto časti mesta. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Mária Badačová
Dubnická Grotta má za sebou ďalšiu rekonštrukciu.

Dubnická Grotta má za sebou ďalšiu rekonštrukciu

Ešte v apríli tohto roku bola dokončená rekonštrukcia Grotty zameriavajúca sa na sanáciu vlhkosti objektu, ktorá sa prejavovala predovšetkým rosením a tvorbou plesní v podzemnej časti unikátnej pamiatky. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor: Mária Badačová
Aj Dubničania môžu využiť zľavnené vstupy do kúpeľov  1

Aj Dubničania môžu využiť zľavnené vstupy do kúpeľov

Od začiatku decembra do konca februára ponúkajú Kúpele Trenčianske Teplice obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom zvýhodnenú cenu vstupov do termálnych bazénov. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Návrhy jednotlivých postáv betlehemu.

Navštívte betlehem na nádvorí Dubnického kaštieľa

Tohtoročnou predvianočnou novinkou v meste Dubnica nad Váhom bude tiež betlehem, ktorý vyrastie na nádvorí Dubnického kaštieľa počas druhej adventnej nedele 8. decembra 2019. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny.

Základná škola na Centrume I oslávila 40. narodeniny

Už štyri desiatky rokov Základná škola s materskou školou na Centrume I poskytuje výchovu a vzdelávanie dubnickým žiakom i predškolákom. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Mgr. Veronika Rezáková
Návštevníkov Dubnického kaštieľa sprevádzali strašidlá.

Návštevníkov Dubnického kaštieľa sprevádzali strašidlá

Priestory Dubnického kaštieľa za denného svetla pozná takmer každý Dubničan. Ako však vyzerá kaštieľ za tmy a v prítomnosti niekoľkých strašidiel sa mohli prísť záujemcovia presvedčiť na vlastné oči v sobotu 23. novembra. celý text

ostatné | 24. 11. 2019 | Autor: Mária Badačová
prvá prechádzajúci
z 14
posledná