Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2006

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Aeroklub Dubnica - letisko Slávnica 17066816 športové letecké podujatie 331,94
10 000,02
AQATEC Dubnica Wild Kings 37913557 účasť na podujatí Masters Cup 663,88
20 000,05
AS ROMA , Prejta   medzinárodný turnaj 663,88
20 000,05
Atletický klub Spartak, Dubnica n. V. 30227704 činnosť 663,88
20 000,05
BC Dubnica - BOXING klub, Dubnica n. V. 36131202 65. výročie boxu 331,94
10 000,02
Centrum voľného času, Dubnica n. V. 36128601 akcia Country bál, benefičná akcia 663,88
20 000,05
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Košeca 31929907 oprava ústredného kúrenia 1 493,73
45 000,11
DOMKA - združenie saleziánskej mládeže 34057927 letný tábor, dobudovanie ihriska 3 983,27
119 999,99
Dubnická enviromentálna skupina 36118231 výstava RIS - ochrana život. prostr. 194,02
5 845,05
DUTAF Centrum, Dubnica n. V. 652067 vybudovanie amfiteátra 4 979,09
150 000,07
DuTaF šport OZ 37920227 na rozvoj mládež. tenisového klubu 331,94
10 000,02
DYCH ŽIVOTA 36119733 činnosť v " Centre Oázy" 331,94
10 000,02
FK ZTS Dubnica n. V. 36305626 na činnosť 67 051,70
2 019 999,51
FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 výroba krojov, na činnosť 2 323,57
69 999,87
FS Senior Vršatec 37916858 sústredenie v Klačne 331,94
10 000,02
Záujmové združenie FS Vršatec 37916858 na činnosť 23 235,70
699 998,70
Horolezecký klub Tatranec 31116710 úhrada prenájmu 165,97
5 000,01
JEDNOTA Dôchodcov 897019 na činnosť 331,94
10 000,02
Joging klub 14225999 "Silvestrovský beh", bežecké preteky 663,88
20 000,05
Klub filatelistov 178039 výroba príležitostnej pečiatky 331,94
10 000,02
Klub jaskyniarov 34055681 materiálové zabezpečenie 331,94
10 000,02
Klub slovenských turistov 17058783 turistický pochod 132,78
4 000,13
Materské centrum Dubnické slniečko 36118907 úhrada energií 1 593,31
48 000,06
Miestny odbor Matice Slovenskej 179027 na činnosť 663,88
20 000,05
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 činnosť - prenájom haly, turnaj 331,94
10 000,02
Mestský dobrovoľný hasičský zbor Dubnica n. V.   výročná schôdza 132,78
4 000,13
Mestský hokejový klub 37916386 činnosť hokejových tried 995,82
30 000,07
Mikroregión Kysuce - príspevok   zimná kalamita Kysuce 331,94
10 000,02
Občianske združenie Priemyslovák 35652969 modernizácia výuky 1 659,70
50 000,12
Oblastný CB rádioklub 36123277 organizácia súťaže BOAZ, ceny 331,94
10 000,02
Okresné združenie telesnej kultúry, P. Bystrica 31931651 vyhlásenie najúspešnejších športovcov 331,94
10 000,02
Olympic fitness, Dubnica n. V. 32284802 ceny pre pretekárov - kulturistika 497,91
15 000,04
Poľský klub 3080762 na činnosť 232,36
7 000,08
Progresívna škola 623938 Eurofestival Poľsko 331,94
10 000,02
Rada rodičov pri IV.ZŠ CII 17319617 Európsky deň pre rodičov školy 331,94
10 000,02
Rada rodičov ZŠ C-I 36129526 akcia "Ježiškova dielnička" 1 228,17
36 999,85
Rada rodičov ZŠ sv. Dominika Sávia 37916416 modernizácia počítačovej siete 331,94
10 000,02
RMK Matuška   reprezentácia na MS na Bajkonure 331,94
10 000,02
Rodičovské združenie Špec. ZŠ 17319617130 činnosť - mentálne postihnuté deti 331,94
10 000,02
Slov. zväz chovateľov Prejta 178322306 výstava králikov, činnosť 597,49
17 999,98
Slovenský skauting 36122271 Gospelový hud. festival, činnosť 1 825,67
55 000,13
Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica n. V. 698172 činnosť 331,94
10 000,02
SOU Elektrotechnické 891673 financ. projektu z EU 331,94
10 000,02
ŠK hádzaná Dubnica n. V. 624951 úhrada tepla a teplej vody- šport. hala 22 239,90
669 999,23
ŠK lyžovania TJ Spartak 30230446 na činnosť 2 655,51
79 999,89
ŠK nevidiacich a slabozrakých 30231655 na činnosť 331,94
10 000,02
Športový klub futsalu 34058150 čiastoč. úprava soc. zariadení MŠH 331,94
10 000,02
Športový klub JUDO 36127558 organizovanie súťaží na úrovni SR 663,88
20 000,05
Športový klub stolného tenisu 31116591 na činnosť mládeže a postihnutých 331,94
10 000,02
Športový klub šachu 30231558 na činnosť 663,88
20 000,05
Tempo Móda, Dubnica n. V.   nájom Vysokej školy technicke 10 370,10
312 409,63
TJ Nové Považie - Prejta 14224305 na činnosť 5 397,33
162 599,96
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 36312941 na činnosť 17 592,80
530 000,69
Únia nevidiacich a slabozrakých Slov. Dubnica 683876 sociálna rehabilitácia 331,94
10 000,02
Výbor mestskej časti Prejta   ceny na detský karneval 66,39
2 000,07
Základná umelecká škola Dubnica n. V. 36124699 zemplínske topánky, nákup cien 663,88
20 000,05
Združ. str. škola hotel. služieb a obchodu Púchov 158569 súťaž v gastronómii 331,94
10 000,02
Združenie - SPOLU RÁSŤ   terapia pre deti s postihnutím 663,88
20 000,05
Združenie kresťanských seniorov 31745741 na činnosť 165,97
5 000,01
LAURA združenie mladých 36117307 prímestský tábor, na činnosť 663,88
20 000,05
ZO Slovenský zväz protifaš. bojovníkov   na činnosť - výročná schôdza 33,19
999,88
ZO sluchovo postihnutých 12664839 rehabilitačný pobyt 331,94
10 000,02
ZŠ a MŠ Centrum II 31202284 plavecký výcvik 331,94
10 000,02
ZŠ sv. Dominika Sávia 30414156 doprava " Fórum pedag", olympiáda 494,89
14 909,06
Zväz diabetikov Slovenska - DIADUB 641332008 preprava na" Festival diabetu", činnosť 863,04
25 999,94
Celková dotácia: 188 135,28 € / 5 667 763,55,- Sk