Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2007

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Archery club Villa Diana, Bratislava 30854407 reprezentácia lukostrelca 331,94
10 000,02
Atletický klub Spartak Dubnica n. V. 30227704 ME atletika žien 3 319,39
99 999,94
BC Dubnica n. V. Boxing Club 36131202 na činnosť 331,94
10 000,02
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže 34057927 kultúrne podujatia pre deti 663,88
20 000,05
Domov dôchodcov - Penzión pre dôchodcov 632333 20. výročie zriadenia prevádzky 663,88
20 000,05
DuTaF Centrum, Dubnica n. V. 652067 dobudovanie prírodného amfiteátra 6 970,72
209 999,91
FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 na činnosť 1 759,28
53 000,07
Záujmové združenie FS Vršatec 37916858 na činnosť 25 436,50
766 300,00
Futbalový klub ZTS Dubnica n. V. 36305626 energie 68 047,50
2 049 998,99
Jednota dôchodcov na Slovensku 897019 na činnosť 165,97
5 000,01
Klub dôchodcov č. 3 Prejta   úcta k starším - zájazd 199,16
5 999,89
Klub slovenských turistov 17058783 Dubnická tridsiatka 199,16
5 999,89
Klub Slovenky Dubnica n. V.   na činnosť 331,94
10 000,02
Liga proti rakovine, OZ   na činnosť 235,98
7 109,13
Miestny odbor Matice Slovenskej 179027 na činnosť 630,68
18 999,87
Oddiel Judo TJ Spartak 36127558 na činnosť 331,94
10 000,02
Olympic Fitness, Dubnica n. V. 32284802 ceny pre pretekárov - kulturistika 663,88
20 000,05
OZ SPOLU RÁSŤ Dubnica n. V. 42014603 na činnosť 331,94
10 000,02
Poľský Klub - miestne združenie 30807620 na činnosť 248,95
7 499,87
Progresívna škola, Dubnica n. V. 623938 Odysea mysle - projekt 331,94
10 000,02
Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Dubnica n. V. 36124966 Festival Maják 165,97
5 000,01
Rada rodičov pri ZŠ a MŠ, C I 36129526 úhrada autobusu "Vác" 564,30
17 000,10
Raketomodelársky klub 35664169 na činnosť 1 659,70
50 000,12
Rodič. združenie pri Špeciál. ZŠ Dubnica n. V. 173196171 skvalitnenie podmienok pre ZP deti 497,91
15 000,04
Senior Klub FS Vršatec 37916858 príspevok na festival Bodovka 165,97
5 000,01
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 na rybárske preteky 331,94
10 000,02
Slov. zväz zdravotne postihnutých, P. Bystrica 698172 preprava zdrav. postihnutých detí 39,83
1 199,92
Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica 698172 na činnosť 414,92
12 499,88
Slov. zväz sluchovo postih., ZO nedoslýchavých 12664839 sociálno-rehabilitačný pobyt 331,94
10 000,02
Slov. agentúra sociálnych služieb 36119181 príspevok na vianočné darčeky 165,97
5 000,01
Slovenský skauting 36122271 na činnosť 232,36
7 000,08
Stredisko ekologickej výchovy DUB 36123412 rozprávkový les 232,36
7 000,08
Svojpomocný ILCO klub Ilava 34055088 prednášky, rekondičný pobyt 132,78
4 000,13
ŠK hádzaná Dubnica n. V. 624951 energie -športová hala 9 626,24
290 000,11
ŠK lyžovania TJ Spartak 30230446 na činnosť 497,91
15 000,04
ŠK stolného tenisu Dubnica n. V. 31116591 na činnosť 331,94
10 000,02
ŠK šachu TJ Spartak 30231558 na činnosť 331,94
10 000,02
TJ Nové Považie 14224305 na činnosť 5 311,03
160 000,09
Únia nevidiacich a slabozrakých Slov. Dubnica n. V. 683876 na činnosť 331,94
10 000,02
Združenie kresťanských seniorov Slovenska 31745741 na činnosť 99,58
2 999,95
LAURA združenie mladých 36117307 prímestský tábor 331,94
10 000,02
ZO Klub dôchodcov č.1 Dubnica n. V.   na činnosť 331,94
10 000,02
ZŠ sv. Dominika Sávia Dubnica n. V. 30414156 športová olympiáda 66,39
2 000,07
Zväz diabetikov Slovenska - DIADUB 641332008 festival diabetikov, činnosť 663,88
20 000,05
Zväz sluchovo postihnutých, Dubnica n. V. 42048893 na činnosť 331,94
10 000,02
Celková dotácia: 134 389,19 € / 4 048 608,74,- Sk