Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2009

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Akadémia J.Jankecha - I. Q. 09 8 299,00
250 015,67
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Akadémia J.Jankecha - II. Q. 09 8 300,00
250 045,80
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Akadémia J.Jankecha - III. Q. 09 8 300,00
250 045,80
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Akadémia J.Jankecha - IV. Q. 09 8 300,00
250 045,80
Atletický klub Spartak, Dubnica nad Váhom 30227704 činnosť atletického klubu 3 000,00
90 378,00
Atletický klub Spartak, Dubnica nad Váhom 30227704 Európsky pohár klubových majstrov 5 000,00
150 630,00
Boxing club Dubnica, Dubnica n. V. 36131202 Grand Prix Slovakia 2009, v boxe 2 000,00
60 252,00
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. 34057927 Prímestský detský tábor 330,00
9 941,58
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. 34057927 detský letný tábor 500,00
15 063,00
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. 34057927 Putovný výlet po Slovensku 140,00
4 217,64
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava 34055088 rekondičný pobyt pre ZŤP, ZŤPS 200,00
6 025,20
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 200,00
6 025,20
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Majstrovské zápasy, tréningy 330,00
9 941,58
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 prímestský tábor "Veľký tresk" 330,00
9 941,58
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 účasť na 5.ročníka JISKRA CUP 150,00
4 518,90
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 Súťažné stretnutie jesennej ligy 200,00
6 025,20
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 majstrovstvá SR v hokeji starší žiaci 330,00
9 941,58
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 1. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 2. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 3. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 4. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 5. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 6. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 7. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 8. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 9. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 10. splátka 5 643,00
170 001,02
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 11. splátka 5 643,00
170 001,02
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 kultúrne podujatia, súťaže, prednášky 830,00
25 004,58
Okresné združenie telesnej kultúry, Pov. Bystrica 31931651 vyhlásenie najúspešnejších športovcov 497,91
15 000,04
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Dubnické dni priateľstva, spolupr. a folkl. 100,00
3 012,60
Progresívna škola, Školská 2, Dubnica n. V. 00623938 Aktívne globálne školy-Fair Trade 150,00
4 518,90
Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n. V. 36124966 Prehliadka činnosti DaMO Trenč. kraja 200,00
6 025,20
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 materiál pre súťažiacich - M SR 500,00
15 063,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 XII.ME kozmických modelov v Srbsku 1 000,00
30 126,00
Rodičovská rada, združenie rodičov, ZŠ C-I 36129526 Eurofestival, Patince-Odysea mysle 330,00
9 941,58
Rodičovská rada, združenie rodičov, ZŠ C-I 36129526 Oslavy 30.výročia vzniku ZŠ a MŠ 500,00
15 063,00
Slov. agentúra soc. služieb, n.o., Dubnica n.V.SASS n.o. 36119181 čiastočná úhrada na prevádzkové náklady 3 319,39
99 999,94
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín 36130885 EP - Meč Matúša Čáka 500,00
15 063,00
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 00178209302 preteky detí v love rýb udicou 332,00
10 001,83
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica n. V. 36115363 letný detský tábor 250,00
7 531,50
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Pov. Bystrica 00698172 XV. ročník športových hier 100,00
3 012,60
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Propagačná výstava holubov a králikov 300,00
9 037,80
Špeciálna základná škola Dubnica n.V. 34058982 Benefičný koncert "Vianočný anjel" 370,00
11 146,62
Šport. klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica n. V. 30231558 Príspevok na činnosť a rozvoj 100,00
3 012,60
Športový klub cyklistiky, Dubnica nad Váhom 36122530 49. ročník, Medzinárodné dni cyklistiky 2 000,00
60 252,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 medzinárodný turnaj hádzanej (Poľsko) 332,00
10 001,83
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 I. liga- muži, ml. dorast, st. dorast 600,00
18 075,60
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 medzinár. turnaj o Pohár primátora mesta 1 500,00
45 189,00
Športový klub juda TJ Spartak, Dubnica n. V. 36127558 M-SR juniorov a junioriek, I. liga junioriek 331,00
9 971,71
Športový klub lyžiarov TJ Spartak, Dubnica n. V. 30230446 zabezpečenie činnosti oddielu 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 celoročná záujmová činnosť klubu 2 655,00
79 984,53
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Všeob. prosp. služby - rozvoj teles. kultúry 2 655,00
79 984,53
Trenčianska nadácia, Trenčín 36121908 projekt - Mladí filantropi 330,00
9 941,58
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Sociálna rehabilitácia-sebaobhajoba 340,00
10 242,84
Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica n. V. 30414156 Športová olympiáda cirkevných škôl 166,00
5 000,92
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 výroba tanečnej obuvi 330,00
9 941,58
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 príprava programu k 40.výročiu 800,00
24 100,80
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 00897019300 činnosť klubu a kultúrne podujatia 332,00
10 001,83
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Oprava kontrabasu s výmenou strún 432,26
13 022,26
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n.V. 37916858 úhrada nákladov I. polrok 2009 5 500,00
165 693,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n.V. 37916858 Úhrada nákladov II. polrok 2009 11 000,00
331 386,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 muzikál "Stretnutie svetov" 250,00
7 531,50
ZO Diadub Zväz diabetikov Slovenska Dubnica n. V. 641332008 na činnosť ZO DIADUB 330,00
9 941,58
ZO Diadub Zväz diabetikov Slovenska Dubnica n. V. 641332008 Dubnický diabet. deň, koncor.posedenie 500,00
15 063,00
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Dubnica n. V. 008970193 Celoslovenská prehliadka v Košiciach 330,00
9 941,58
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Dubnica n. V. 008970193 Nákup oblečenia a doplnkov 200,00
6 025,20
ZO Slov. zväz zdravotne postihnutých, Dubnica n. V. 0698172030 športové hry telesne postihnutých 500,00
15 063,00
Zväz sluchovo postihnutých, Ilava 42048893 sociálny rehabilitačný pobyt 300,00
9 037,80
MFK Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica n. V. 36305626 úhrada faktúr za energie 12. splátka 5 643,00
170 001,02
Olympic fitness Dubnica n.V. 32284802 veľká cena Dubnice 15. ročník 500,00
15 063,00
Celková dotácia: 155 717,56 € / 4 691 147,21,- Sk