Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2011

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Futsalový klub Dubnica n.V. 42149797 1. OPENLIGA vo futsale - prezentácia 500,00
15 063,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica N. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 300,00
9 037,80
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Maginova literárno - historická súťaž IV. roč. 300,00
9 037,80
SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica 698172001 XVII. roč. ŠH zdravotne postihnutých 100,00
3 012,60
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Súťaž družstiev I. - II. Q 2011 250,00
7 531,50
ŠK JUDO TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 36127558 Sústredenie JUDO klubu Dubnica n/V. 500,00
15 063,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Na činnosť AK Spartak na rok 2011 500,00
15 063,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 I .liga mužov, dorastencov - krajská súťaž žiakov 500,00
15 063,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy I. - II. Q 2011 150,00
4 518,90
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava 34055088 Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL 150,00
4 518,90
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 Medzinárodná súťaž "Dubnický máj 2011" 500,00
15 063,00
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
15 063,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XVIII. ročník športovej olympiády 150,00
4 518,90
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Rehabil. aktivity I. polr. 2010, činnosť klubu 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Rekondičné pobyty, diabetické dni, edukácie 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prosp. Služby,výchova a rozvoj TK 500,00
15 063,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Na činnosť AK Spartak na rok 2011 4 500,00
135 567,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Na činnosť FS Vršatec na rok 2011 6 000,00
180 756,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie, rehabilitačné aktivity 400,00
12 050,40
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica 31931651 Ocenenie najlepších športovcov roka 2010 300,00
9 037,80
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Deň matiek - slávnostné posedenie 50,00
1 506,30
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Dubnica n. V. 34057927 AFRIKA FEST 50,00
1 506,30
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Štartovné a registrácia v in-line hokeji 400,00
12 050,40
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín 36130885 Slovenský pohár silných mužov - Dubnica n. V. 500,00
15 063,00
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín 42019079 KINDER silák Dubnice n. V. 200,00
6 025,20
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Prezentácia Dub. ľudovej kultúry v Macedónsku 1 500,00
45 189,00
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Účasť na ŠH, návšteva termálneho kúpaliska 200,00
6 025,20
Rodičovské združenie pri ZUŠ Dubnica n. V. 17319617 Detská výtvarná Dubnica XXV. ročník 200,00
6 025,20
Jakubík Vladimír, Dubnica n. V. 34531017 Rocková Dubnica - hudobný festival 500,00
15 063,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Medzinárodné cyklistické preteky mládeže 2 900,00
87 365,40
PYROPLUS-org.zl. Milkberry, s.r.o. Dubnica n. V. 36679216 Festival pyromuzikálnych ohňostrojov 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK 500,00
15 063,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 Majstrovské stretnutia mužov a žiakov 500,00
15 063,00
ANEPS Nová Dubnica 30868904 Sociálno-rekondičný pobyt 200,00
6 025,20
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2011 150,00
4 518,90
BC Dubnica n. V. 36131202 Pohár J. Zacharu, 70 rokov boxu v Dubnici n. V. 500,00
15 063,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 Medzinárodná súťaž F5J - FAI, Dubnica n. V. 500,00
15 063,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Medzinárodný míting - Atletický most 2011 10 000,00
301 260,00
AEROKLUB Dubnica n. V. 17066816 FAI majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii 500,00
15 063,00
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Výstava králikov, holubov a hydiny 70,00
2 108,82
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Rekondičný pobyt, Deň invalidov 200,00
6 025,20
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 MS družstva mužov II. liga SR a žiakov 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Svetový deň diabetikov, 19. výročie DIADUB 250,00
7 531,50
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrno-spoločenské akcie, rehabilitácie 400,00
12 050,40
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, juniorov 13 000,00
391 638,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, juniorov 7 000,00
210 882,00
ANEPS Nová Dubnica 30868904 Vianočné posedenie 200,00
6 025,20
Špeciálna ZŠ združ. rodičov Dubnica n. V. 34058982 Benefičný koncert - Vianočný aniel 200,00
6 025,20
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 500,00
15 063,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením 100,00
3 012,60
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 MS historických modelov lietadiel SAM 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK 1 000,00
30 126,00
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt 150,00
4 518,90
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 142223899 Súťaže mestskej ligy 340,00
10 242,84
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. 00652067 Memoriál Ľudovíta Baďuru 250,00
7 531,50
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov 10 000,00
301 260,00
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Vyhodnotenie súťaže, autobus dobrej vôle 370,00
11 146,62
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Úhrada časti nákladov na dopravu 500,00
15 063,00
Celková dotácia: 72 480,00 € / 2 183 532,48,- Sk