Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2012

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica 31931651 Ocenenie najlepších športovcov roka 2011 200,00
6 025,20
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2011 200,00
6 025,20
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Všeobecne prosp. služby, výchova a rozvoj TK 500,00
15 063,00
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 142223899 Prenájom ihriska na súťaže Mestskej ligy 340,00
10 242,84
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
15 063,00
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava 34055088 Trojstretnutie stomikov, CZ-SK-PL 150,00
4 518,90
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 350,00
10 544,10
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Športové hry, Deň matiek, Deň detí 200,00
6 025,20
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Slávnostné posedenie - Deň matiek 100,00
3 012,60
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 20. výročie organizácie DIADUB 500,00
15 063,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 II. liga SR - muži 500,00
15 063,00
Jakubík Juraj Dubnica n. V. 40383237 Memoriál Michala Haviara 150,00
4 518,90
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Svetová liga majstrov Praha 500,00
15 063,00
SZ zdravotne postihnutých Považská Bystrica 698172001 XVIII. ročník ŠH ZP detí a mládeže 100,00
3 012,60
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 Podpora činnosti s deťmi a mládežou 250,00
7 531,50
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Celoročná záujmová činnosť klubu 500,00
15 063,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 ME historických modelov lietadiel SAM 500,00
15 063,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Dubnická ĽK - Plzeň CIOFF festival 500,00
15 063,00
Jakubík Vladimír, Dubnica n. V. 34531017 Rocková Dubnica - hudobný festival 400,00
12 050,40
Royal Rangers v Slovenskej republike 37827928 Detský letný tábor 125,00
3 765,75
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Medzinárodné cyklistické preteky mládeže 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Svetový deň diabetikov, rekondičné pobyty 500,00
15 063,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Kurz sociálnej rehabilitácie, šport. aktivity 500,00
15 063,00
PYROPLUS - org. zl. Milkberry, s.r.o. Dubnica n. V. 36679216 Šampionát pyromuzikálnych ohňostrojov 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Začatie súťažného ročníka 2012/2013 500,00
15 063,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Maginova literárno - historická súťaž IV. roč. 400,00
12 050,40
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 I. MM Slovenska F5J-FAI INTER TOUR 500,00
15 063,00
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín 42019079 KINDER silák Dubnice n. V. 300,00
9 037,80
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín 36130885 Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" 500,00
15 063,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Na činnosť FS Vršatec na rok 2012 10 000,00
301 260,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 Majstrovské stretnutia II. ligy - jeseň 2012 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 3. ročník prehliadky speváckych skupín 500,00
15 063,00
BC Dubnica n. V. 36131202 Pohár J.Zacharu 2012 1 000,00
30 126,00
Rada mládeže Trenč. kraja Dubnica n. V. 36124966 Príď medzi nás 200,00
6 025,20
OZ PALMEIRO Dubnica n. V. 42140285 PALMEIRO LIBERÁL CUP 2012 250,00
7 531,50
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2012 200,00
6 025,20
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Rekreačno-rehabilitačný zájazd 200,00
6 025,20
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Súťaž družstiev III. - IV. Q 2012 500,00
15 063,00
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 142223899 Súťaže mestskej ligy - jesenná časť 340,00
10 242,84
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Začatie súťažného ročníka 2012/2013 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity IV.Q 2012 500,00
15 063,00
ANEPS Nová Dubnica 30868904 Vianočné posedenie 200,00
6 025,20
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Výstava chovateľov, oprava výstavných klietok 210,00
6 326,46
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt 300,00
9 037,80
Špeciálna ZŠ - združ. rodičov Dubnica n. V. 34058982 Benefičný koncert - Vianočný aniel 200,00
6 025,20
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Spoločné stretnutie piatich samospr. krajov 500,00
15 063,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Oslava Vianoc s Mikulášskym posedením 100,00
3 012,60
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 500,00
15 063,00
Royal Rangers v Slovenskej republike 37827928 Koncoročné posedenie 100,00
3 012,60
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. 31934056 Silvestrovský beh na TARTANE 2012 400,00
12 050,40
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Medzinárodný míting - Atletický most 2012 10 000,00
301 260,00
RZ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica n. V. 17319617/051 Publikácia k 30. výr. ZŠ s MŠ Dubnica n.V. 500,00
15 063,00
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. 00652067 Memoriál Ľudovíta Baďuru 6. ročník 250,00
7 531,50
Mestská liga malého futbalu Dubnica n. V. 142223899 Súťaže mestskej ligy 340,00
10 242,84
Celková dotácia: 39 055,00 € / 1 176 570,93,- Sk