Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2013

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 10 000,00
301 260,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 10 000,00
301 260,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 10 000,00
301 260,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 300,00
9 037,80
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Divadelné predstavenie, vatra zvrchovanosti 500,00
15 063,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2013 500,00
15 063,00
OZ PALMEIRO Dubnica n. V. 42140285 PALMEIRO CUP 2013 130,00
3 916,38
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy I.- II. Q 2013 150,00
4 518,90
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Zaplatenie 3. a 4. zálohy OBFZ roč. 2012/2013 500,00
15 063,00
Okresné združ .telesnej kultúry Pov. Bystrica 31931651 Ocenenie najlepších športovcov roka 2012 150,00
4 518,90
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Príspevok na činnosť - šachové súťaže 200,00
6 025,20
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 250,00
7 531,50
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Športové hry, Deň matiek, Deň detí 200,00
6 025,20
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 142223899 Súťaže mestskej ligy 340,00
10 242,84
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Slávnostné posedenie - Deň matiek 50,00
1 506,30
BC Dubnica n. V. 36131202 GRAND PRIX Dubnica 2013, činnosť klubu 500,00
15 063,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne podujatia, súťaže, prednášky 200,00
6 025,20
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt, posedenie 100,00
3 012,60
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 300,00
9 037,80
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Činnosť klubu a speváckej skupiny STUDNICA 200,00
6 025,20
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Európsky pohár klubových majstrov rok 2013 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. Aktivity III.Q 2013 200,00
6 025,20
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike 20 000,00
602 520,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 60 000,00
1 807 560,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 RESTART - extraliga SR v inline hokeji 2013 500,00
15 063,00
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. 31934056 Dubnická hodinovka 2013 200,00
6 025,20
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XIX. ročník športovej olympiády 100,00
3 012,60
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Na činnosť FS na r. 2013, 60. výr.vzniku 10 000,00
301 260,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2013 3 500,00
105 441,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 Medzinárodná súťaž - príprava a organizácia 500,00
15 063,00
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. 00178039 Jubilejný 20. ročník DFF 500,00
15 063,00
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Vyhodnotenie chovateľskej súťaže r. 2012 100,00
3 012,60
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Svetový deň darcov krvi - odovzdávanie plakiet 100,00
3 012,60
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 142223899 Súťaže mestskej ligy 340,00
10 242,84
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Začatie súťažného ročníka 2013/2014 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 4. roč. prehliadky speváckych skupín TSK 300,00
9 037,80
ILCO klub, Spomocný klub Ilava 30807620 Stretnutie stomikov, rekondičný pobyt 300,00
9 037,80
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Návšteva družobného mesta Zawadzkie 250,00
7 531,50
Royal Rangers v Slovenskej republike 37827928 Kurz prvej pomoci 50,00
1 506,30
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 Prímestský tábor "Nohy v piesku" 300,00
9 037,80
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Medzinárodný míting - Atletický most 2013 10 000,00
301 260,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 500,00
15 063,00
BC Dubnica n. V. 36131202 Exhibícia boxu pri príležitosti 85. nar. J.Zacharu 500,00
15 063,00
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Chovateľská výstava drobných zvierat 250,00
7 531,50
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín 42019079 KINDER silák Dubnice n. V. 350,00
10 544,10
Slovenská asociácia silných mužov Trenčín 36130885 Európsky pohár silákov - "Dubnický silák" 500,00
15 063,00
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice XIX. ročník 500,00
15 063,00
DuTaF SPORT, OZ Dubnica n. V. 37920227 Príspevok na činnosť - tenisové súťaže 1 000,00
30 126,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2013 200,00
6 025,20
Zápasy, turnaje, tréningy III.- IV. Q 2013 42140285 Podpora činnosti mužstva 130,00
3 916,38
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Deň invalidov, Mikulášske posedenie 500,00
15 063,00
Športový klub hádzanej, Dubnica n. V. 00624951 I. liga SR - muži 500,00
15 063,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Celoročná záujmová činnosť klubu 500,00
15 063,00
ANEPS Nová Dubnica 30868904 Mikulášsko-vianočné posedenie 200,00
6 025,20
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Vianočné posedenie 100,00
3 012,60
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy 500,00
15 063,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Príspevok na činnosť - šachové súťaže 300,00
9 037,80
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 nosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity IV.Q 2013 500,00
15 063,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Slávnostná schôdza, Mikulášske posedenie 500,00
15 063,00
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 142223899 Prenájom ihriska, súťažné stretnutia MLMF 340,00
10 242,84
Únia behov do vrchu, Dubnica n. V. 31934056 Dubnická hodinovka 2013 400,00
12 050,40
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. polr. 2013 500,00
15 063,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Študentská kvapka krvi - odovzdávanie plakiet 85,00
2 560,71
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Stretnutie 6-tich krajov, Autobus dobrej vôle 500,00
15 063,00
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Šport festival SLOVAKIA 500,00
15 063,00
Royal Rangers v Slovenskej republike 37827928 Vianočné posednie, súťaže detí 50,00
1 506,30
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. 00652067 Memoriál Ľudovíta Baďuru 7. ročník 500,00
15 063,00
Celková dotácia: 153 715,00 € / 4 630 818,09,- Sk