Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2014

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 120 000,00
3 615 120,00
BC Dubnica n. V. 36131202 I. kolo Slovenskej extraligy v boxe 200,00
6 025,20
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy 5 000,00
150 630,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Príspevok na činnosť - šachové súťaže 200,00
6 025,20
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Celoročná záujmová činnosť klubu 500,00
15 063,00
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
15 063,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
15 063,00
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Športové hry, rehabilitačný zájazd 200,00
6 025,20
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 RESTART - extraliga SR v inline hokeji 2013 250,00
7 531,50
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Maturitná kvapka krvi - odovzdávanie plakiet 120,00
3 615,12
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2014 1 000,00
30 126,00
Dom Matice slovenskej Dubnica n. V. 42142709 Výtvarné súťaže žiakov ZŠ v rámci TSK 150,00
4 518,90
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Chovateľská výstava drobných zvierat 500,00
15 063,00
BC Dubnica n. V. 36131202 Pohár mesta Dubnica nad Váhom 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 500,00
15 063,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 EU pohár klubových majstrov pre rok 2014 10 000,00
301 260,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 EU pohár klubových majstrov pre rok 2014 5 000,00
150 630,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK pre rok 2014 5 000,00
150 630,00
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Dubnické dni priateľstva, spolupr. a folkl. 250,00
7 531,50
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Súťažné zápasy žiakov, dorastencov, mužov 20 000,00
602 520,00
BC Dubnica n. V. 36131202 I. a II. liga v boxe 4 000,00
120 504,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 51. roč. Medzinárodných dní cyklistiky 6 000,00
180 756,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Na činnosť FS Vršatec na r. 2014 14 000,00
421 764,00
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice XX. ročník 500,00
15 063,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 Doprava žiakov a dorastu na futbalové zápasy 30 000,00
903 780,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2014 9 000,00
271 134,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 RESTART - extraliga SR v inline hokeji. 250,00
7 531,50
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity II. polr. 2013 220,00
6 627,72
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Celoročná záujmová činnosť klubu 500,00
15 063,00
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ C I. 32, Dubnica n. V. 36129526 Slávnostná akadémia-35. výročie vzniku ZŠ s MŠ 400,00
12 050,40
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Študentská kvapka krvi 140,00
4 217,64
Dutaf CENTRUM, s.r.o. Dubnica n. V. 00652067 Memoriál Ľudovíta Baďuru 8. ročník 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 300,00
9 037,80
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ C I. 32, Dubnica n. V. 36129526 Strom pomoci - deti v hmotnej núdzi 200,00
6 025,20
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Sociálno - rehabilitačný pobyt IV. Q 2014 500,00
15 063,00
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 Šport festival SLOVAKIA 300,00
9 037,80
BC Dubnica n. V. 36131202 Dodatok č. 1 k zmluve č. 168/2014/RSM 500,00
15 063,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V. 37916858 Dodatok č. 1 k zmluve č. 170/2014/RSM 500,00
15 063,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Dodatok č. 1 k zmluve č. 171/2014/RSM 500,00
15 063,00
Celková dotácia: 238 680,00 € / 7 190 473,68,- Sk