Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2015

Organizácia IČO Účel Schválená
dotácia [EUR/SKK]
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Spolufinancovanie činnosti MHK v roku 2015 140 000,00
4 217 640,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu I. Q 2015 500,00
15 063,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne podujatia, 90. výročie založenia MO MS 500,00
15 063,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 500,00
15 063,00
Klub filatelistov KF 53-04 Dubnica n. V. 00178039 55.výročie udelenia štatútu mesta Dubnica n. V. 300,00
9 037,80
Špeciálna ZŠ - združ. rodičov Dubnica n. V. 17319617 60. výročie vzniku Špeciálnej základnej školy 200,00
6 025,20
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy I.- II. Q 2015 200,00
6 025,20
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Dubnický šachový turnaj žiakov o pohár mesta 300,00
9 037,80
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Dubnický šachový turnaj žiakov o pohár mesta 200,00
6 025,20
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
15 063,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
15 063,00
Olympic fitness centrum Dubnica n.V. 32284802 MS v športovej a klasickej kulturistike mužov r. 2015 2 500,00
75 315,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity I. polr. 2015 500,00
15 063,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. Aktivity II. a III.Q 2015 500,00
15 063,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Slávnostné posedenie - Deň matiek 100,00
3 012,60
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Športové hry, rehabilitačný zájazd, Deň matiek 500,00
15 063,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XXI. ročník športovej olympiády 200,00
6 025,20
Progresívna škola, Školská 2, Dubnica n. V. 00623938 Odysea mysle - celosvetové finále OM v Michigane 1 000,00
30 126,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu II. Q 2015 500,00
15 063,00
LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 Prímestský tábor "Mimoni" 300,00
9 037,80
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Extraliga SR, SL majstrov v inline hokeji 500,00
15 063,00
Celková dotácia: 150 300,00 € / 4 527 937,80,- Sk