Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2016

Organizácia IČO Účel Schválená dotácia [EUR]
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2016 35 000,00
Slovenská únia  sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný kurz, posedenie 200,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Dubnický šachový turnaj žiakov o pohár mesta 500,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, rekondičné pobyty 500,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne a športové podujatia, Mikuláš večierok 500,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrno-spoločenské aktivity I. polr. 2016 500,00
SZ zdravotne postihnutých Ilava 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity II. Q  2016 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Spolufinancovanie činnosti MHK v roku 2016 30 000,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2016 9 000,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Maturitná kvapka krvi 140,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK pre rok 2016 10 000,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Deň matiek 2016 100,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 53. roč. Medzinár. dní cyklistiky, nákup cyklomat. 12 000,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Na  činnosť FS Vršatec na r. 2016 10 000,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Celoročný tréningový proces pre rok 2016 20 500,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu II. Q 2016 500,00
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja 36115363 Skautský letný tábor 500,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Extraliga SR, WCHL majstrov v inline hokeji 1 500,00
Olympic fitness centrum  Dubnica n.V. 32284802 Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2 500,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XXII. ročník športovej olympiády    200,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity  III.Q 2016 500,00
Občianske združenie Malá ovečka Dubnica n.V. 42377544 Denný detský tábor pre deti do 6 rokov 200,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Nová choreografia tanca,  nákup krojov 2 000,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  II.  polrok 2016 250,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Kurz sociálnej rehabilitácie 500,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Polročná činnosť v TV a športe II. polrok 2016 1 000,00
LAURA  združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 Prímestský tábor "Narnia" 500,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 XI. ročník Beh Dubnica n/V. - Nová Dubnica 200,00
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Vyhodnotenie chovateľskej súťaže za rok 2015. 750,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 INTERTOUR   F5J -2016 Dubnica n. V. 500,00
CHAmPIoN CLUB Dubnica n. V. 42373638 Benefičný beh PRO BONO 2016 1 000,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, stretnutie diabetikov 500,00
Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V. 698172030 Rehabilitačný zájazd, Deň invalidov 500,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 Silvestrovský beh na TARTANE 2016 300,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Vianočné stretnutie 100,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  IV.  Q  2016 500,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Celoročný tréningový proces pre rok 2016 10 000,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Prezentácia a činnosť súboru v roku 2016 500,00
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Vystúpenie súboru z družobného mesta 100,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Maturitná kvapka krvi 120,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 2. liga seniorov 2016 - financovanie 3 500,00
Olympic fitness centrum  Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 710,00
BC  Dubnica n. V. 36131202 Majstrovstvá SR mužov a žien v boxe 2016 500,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Výroba krojov a krojových doplnkov 3 000,00
    Celková dotácia [EUR]: 163 370,00