Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2017

 
Organizácia IČO Účel Schválená dotácia [EUR]
Klub VENUŠA, OZ Nová Dubnica 42014077 Kultúrne podujatia, rekondičné pobyty 250,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Celoročná činnosť klubu na rok 2017 500,00
Slovenská únia  sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt. 200,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK 21 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2017 17 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2017 30 000,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  I.  Q  2017 500,00
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 Súťaže mestskej ligy  1. - 4. mesiac 400,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrno-spoločenské aktivity I. polr. 2017 500,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2017 10 000,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Maturitná kvapka krvi-odovzdávanie plakiet 150,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu I. polrok 2017 500,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 54. roč. Medzinár. dní cyklistiky, nákup cyklomat. 10 000,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2017 9 000,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity   II. -  IV.Q 2017 500,00
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity II.- III. Q  2017 500,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne a športové podujatia, Mikuláš večierok 500,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Deň matiek 2017 100,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 Celoročná činnosť klubu na rok 2017 1 000,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK pre rok 2017 10 000,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, stretnutie diabetikov 1 000,00
Progresívna škola, Školská 2, Dubnica n. V. 00623938 Odysea mysle-celosvetové finále OM v Michigane 500,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Kurz priestorovej orientácie a pohybu 500,00
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja 36115363 Skautský letný tábor 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2017 23 500,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XXII. ročník športovej olympiády    250,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Prezentácia a činnosť súboru v roku 2017 500,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Extraliga SR, WCHL majstrov v inline hokeji 1 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 1. hokejová liga seniorov a juniorov v r. 2017 15 000,00
RZ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica n. V. 17319617 Nákup tričiek s logom mesta a ligy 500,00
LAURA  združenie mladých, Dubnica nad Váhom 36117307 Prímestský tábor "Zootropolis" 500,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 Medzinárodná súťaž modelov elektrovetroňov 1 200,00
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity III.- IV. Q  2017 500,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  III - IV.  Q  2017 500,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu II. polrok 2017 1 000,00
SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V. 17832306 Vyhodnotenie chovateľskej súťaže za rok 2015. 300,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 54. roč. Medzinár. dní cyklistiky, nákup cyklomat. 5 000,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK 10 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2017 17 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 1. hokejová liga seniorov a juniorov v r. 2017 25 000,00
Slovenský Červený kríž Považská Bystrica 00416100 Maturitná kvapka krvi-odovzdávanie plakiet 110,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Vianočné stretnutie 100,00
Olympic fitness centrum  Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 800,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK 11 000,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2017 3 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 1. hokejová liga seniorov a juniorov v r. 2017 20 000,00
BC  Dubnica n. V. 36131202 Majstrovstvá SR mužov a žien v boxe 2016 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 1. hokejová liga seniorov a juniorov v r. 2017 10 000,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Úhrada nákladov na  činnosť FS na rok 2017 3 000,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie  2 500,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK pre rok 2017 3 500,00
    Celková dotácia [EUR]: 272 860,00