Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2018

 

Organizácia IČO                           Účel                          Schválená dotácia
[EUR]
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou 500,00
Klub VENUŠA, OZ Nová Dubnica 42014077 Kultúrne podujatia, rekondičné pobyty 250,00
Slovenská únia  sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt. 250,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 70 000,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK pre rok 2018 10 000,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2018 5 000,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  I. - II.  Q  2018 500,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne a športové podujatia, činnosť v r. 2018 700,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2018 10 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2018 20 000,00
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity III.- IV. Q  2018 2 000,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2018 30 000,00
Srdiečko o. z. pri CVČ 50452126 Letné tábory, Deň detí a rodiny  2 500,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrno-spoločenské aktivity II.- III.Q. 2018 900,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Oslava dňa matiek  150,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Celoročná činnosť klubu na rok 2018 500,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity   II. -  IV.Q 2018 500,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, stretnutie diabetikov 1 000,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie  10 000,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu I. polrok 2018 500,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 -  "Deti na hokej 2018" 3 500,00
Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín  36130885 Strongman show 500,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 Celoročná činnosť klubu na rok 2018 500,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Nácvik nových tancov,doplnenie krojov r. 2018 500,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XXIV. ročník športovej olympiády    150,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 25 000,00
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja 36115363 Skautský letný tábor 500,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Majstrovstvá Slovenska a sveta kozm. Modelov 2 500,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Extraliga SR  v inline hokeji 1 000,00
Raketomodelársky klub, Dubnica n. V. 35664169 Medzinárodná súťaž modelov elektrovetroňov 1 500,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2018 15 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 15 000,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2018 12 000,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Víkendový sociálno-rehabilitačný pobyt 500,00
ILCO klub, Svojpomocný klub Ilava 34055088 Stretnutie stomikov,  rekondičný pobyt 400,00
AEROKLUB Dubnica n. V. 17066816 FAI  Majstrovstvá sveta v leteckej navigácií 1 500,00
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Dubnické dni priateľstva, spolupráce a folklóru 300,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 30 000,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie  10 000,00
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity III.- IV. Q  2018 700,00
Slovenský zväz cyklistiky Bratislava 00684112 Medzinárodné cyklistické preteky Slovenska 20 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 15 000,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2018 4 000,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2018 6 000,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu II. polrok 2018 1 000,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Studnica-repre odevy, propagačné predmety 500,00
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 Súťaže mestskej ligy  9. - 11. mesiac 2018 500,00
Olympic fitness centrum  Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 1 500,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 93.výročie MOMS, propagačné materiály 150
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2018 18 000,00
    Celková dotácia [EUR]: 353 450,00

 

V Dubnici nad Váhom, 28.2.2019

Vypracovala: Mgr. Ľuboslava Draková