Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2019

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Mestský futbalový klub+A5:E48, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2019 24 300,00
Slovenská únia  sluchovo postihnutých Ilava 42048893 Sociálno-rehabilitačný pobyt v roku 2019 800,00
Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V. 178209302 Preteky detí v love rýb udicou na rok 2019 500,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2019 9 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2019 55 844,45
Olympic fitness centrum  Dubnica n.V. 32284802 Veľká cena Dubnice v kulturistike, fitness 1 500,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2019 7 800,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 Celoročná činnosť klubu na rok 2019 6 200,00
SZ zdravotne postihnutých Dubnica n/V. 698172030 Kultúrno-spoločenské aktivity II.- III. Q  2019 700,00
ZO Diadub Dubnica n. V. 641332008 Činnosť ZO DIADUB, stretnutie diabetikov 1 000,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK v roku 2019 16 300,00
JD na Slovensku 01 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrno-športové podujatia v roku 2019 1 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2019 23 700,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Celoročná činnosť klubu na rok 2019 1 000,00
CHAmPIoN CLUB Dubnica n. V. 42373638 Champion MDD-Cesta championa  III 1 900,00
Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V. 17058783 Dubnická tridsiatka - turistická akcia 500,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Deň matiek 100,00
JD na Slovensku 02 Dubnica n. V. 89701930 Kultúrne akcie a rehab. aktivity   II. -  IV.Q 2019 650,00
Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V. 14223899 Súťaže mestskej ligy  1. - 11. mesiac 2019 700,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie  12 200,00
Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V. 00179027 Kultúrne a športové podujatia, činnosť v r. 2019 900,00
Klub KARATE Dubnica n.V. 36131164 Činnosť klubu,nákup športových potrieb v r. 2019 1 000,00
Klub VENUŠA, OZ Nová Dubnica 42014077 Kultúrne podujatia, rekondičné pobyty v r. 2019 250,00
OZ SENIOR KLUB -  2012, Dubnica n. V. 45777225 Kultúrno-spoločenské aktivity  II. - IV. Q 2019 1 500,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Prezentácia mesta v SR a v zahraničí v r. 2019 700,00
Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom 42144906 Zápasy, turnaje, tréningy  v 1. polroku   2019 700,00
OSA Športová akadémia, OZ Dubnica n. V.  42281857 Celoročná činnosť klubu na rok 2019 5 700,00
TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V. 14224305 Záujmová činnosť klubu I. polrok 2019 1 500,00
ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V. 30414156 XXV. ročník športovej olympiády   2019 500,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica n. V. 31117911 Činnosť florbalových družstiev v roku 2019 2 300,00
Srdiečko o. z. pri CVČ 50452126 Letné tábory, Deň detí a rodiny  2 500,00
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Majstrovstvá Slovenska a sveta kozm. Modelov 1 800,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V. 00683876 Kurz sociálnej rehabilitácie 500,00
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja 36115363 Skautský letný tábor v roku 2019 1 000,00
Stredisko ekologickej výchovy DUB 36123412 Rozprávkový les 2019 1 000,00
WILD KINGS Dubnica n. V. 37913557 Extraliga SR  v inline hokeji 2 000,00
Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V. 31745741 Mikulášske posedenie 200,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2019 30 000,00
Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom 42285836 Aktívna záujmová činnosť MFK v roku 2019 16 200,00
OSA Športová akadémia, OZ Dubnica n. V.  42281857 Celoročná činnosť klubu na rok 2019 3 800,00
Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V. 37923781 VP služby, celoročný príspevok rok 2019 15 800,00
Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica  n. V. 37916858 Celoročná činnosť FS na rok 2019 6 000,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V. 30227704 Príspevok na činnosť AK v roku 2019 10 800,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica n. V. 31117911 Činnosť florbalových družstiev v roku 2019 1 400,00
Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V. 30807620 Dni poľského folklóru a spolupráce 2019 300,00
Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V. 42285925 Prezentácia mesta  v zahraničí v r. 2019 1 000,00
Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom 37916386 Na činnosť v roku 2019 50 000,00
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 30231558 Majstrovstvá Európy mládeže 2019 700,00
ŠK JUDO TJ Spartak ZTS Dubnica n. V. 36127558 Činnosť klubu v roku 2019, medzinárodné turnaje 2 000,00
ŠK cyklistiky Dubnica n. V. 36122530 Činnosť klubu, nákup cyklomat.,sústredenie  8 100,00
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V. 42014042 Činnosť klubu na rok 2019 5 200,00
JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom 14225999 Celoročná činnosť klubu na rok 2019 4 100,00
Celková Dotácia  (EUR)     345 144,45

 

V Dubnici nad Váhom, 27.2.2020

Vypracovala: Mgr. Ľuboslava Draková