Obsah

Príspevok organizáciám z rozpočtu mesta podľa VZN rok 2021

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 Preteky v love rýb udicou detí - praktické overenie zručností na záver krúžkovej činnosti

1 000,00

JOGGING KLUB 14225999 Dubnická hodinovka    950,00
JOGGING KLUB 14225999 Dubnická desiatka 700,00
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 30227704 Činnosť klubu v roku 2021 20 000,00
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. 37923781 Činnosť klubu v roku 2021 80 000,00
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. 31117911 Činnosť klubu v roku 2021

4600,00

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom 36122530 Činnosť klubu v roku 2021

6000,00

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom 36122530 58. ročník Medzinárodných dní cyklistiky 8000,00
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 52827712 Činnosť klubu v roku 2021 100 000,00
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. 52308588 Činnosť klubu v roku 2021 1 800,00
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom 52308588 Činnosť klubu v roku 2021 300,00
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA 37913557 Činnosť klubu v roku 2021 500,00
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA 37913557 EUROPEAN LEAGUE 2021 (Európsky pohár víťazov líg v inline hokeji) 2 000,00
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Činnosť klubu v roku 2021 1 200,00
ATLETIKA Dubnica nad Váhom 50700863 Činnosť klubu v roku 2021 2 800,00
ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM 50431307 Činnosť klubu v roku 2021 800,00
Občianske združenie DuTaF SPORT 37920227 Činnosť klubu v roku 2021 900,00
OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z. 42281857 Činnosť klubu v roku 2021 2 300,00
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. 30231558 Činnosť klubu v roku 2021 1 400,00
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom 00624951 Činnosť klubu v roku 2021 800,00
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom 00624951 Slovak open handball U14 U12 a mini open U10 250,00
Športový klub juda Telovýchovnej jednoty Spartak ZTS Dubnica nad Váhom 36127558 Činnosť klubu v roku 2021 2 200,00
JOGGING KLUB 14225999 Činnosť klubu v roku 2021 1 500,00
JOGGING KLUB 14225999 Horský kros Pruské-Vršatec, Majstrovstvá SR v behu do vrchu 2021 1 400,00
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta 14224305 Činnosť klubu v roku 2021 300,00
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom 006413320008 Činnosť v roku 2021 600,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom 006981720120 Činnosť v roku 2021 420,00
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom 36117307 Malý princ - prímestský tábor 500,00
Sivý vlk, o.z. 51465051 Revitalizácia koryta studničky v Medzihorí 640,00
Pro Dubnica, o. z.  52898971 Činnosť v roku 2021 240,00
       
Celková Dotácia  (EUR)     244 100,00

 

V Dubnici nad Váhom, 06.07.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová

 

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2021

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom 36115321 Činnosť v roku 2021

750,00

ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom 008970190358 Činnosť v roku 2021 500,00
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava 421369380170 Činnosť v roku 2021 420,00
Srdiečko o.z. pri CVČ 50452126 Poznávanie Slovenska 1 250,00
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom 42144906 Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch 2021 "jednotlivci" - 3. ročník 350,00
Partizán CUP 52973077 Partizán CUP

300,00

       
       
Celková Dotácia  (EUR)     3 570,00

 

V Dubnici nad Váhom, 03.08.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová

 

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2021

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik 51959763 Činnosť v roku 2021

350,00

FSSk Dievky 52427943 Činnosť v roku 2021 1 050,00
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom 17058783 DUBNICKÁ TRIDSIATKA 500,00
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. 52308588 Turnaj o pohár Janka Zachara 2 800,00
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec 37916858 Činnosť združenia v roku 2021 7 000,00
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ 42014042 Činnosť združenia v roku 2021

5 700,00

Dubnické Divadlo 53001745 Činnosť v roku 2021 2 300,00
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC" 42285925 Činnosť v roku 2021 1 300,00
       
       
Celková Dotácia  (EUR)     21 000,00

 

V Dubnici nad Váhom, 16.09.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová

 

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2021

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom 008970190359 Činnosť v roku 2021

510,00

Mestský športový club Olympic fitnes Dubnica nad Váhom 50578103 Veľká cena Dubnice 1 500,00
       
       
Celková Dotácia  (EUR)     2 010,00

 

V Dubnici nad Váhom, 11.11.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová

 

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2021

 

Organizácia IČO Účel  Schválená dotácia
[EUR]
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom 36122530 75. výročie založenia cyklistického klubu

1 500,00

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom 008970190359 Vianoce 2021 340,00
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom 008970190358 Vianoce 2021

340,00

Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom 006413320008 Vianoce 2021 400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom 006981720120 Vianoce 2021 360,00
Nové svitanie 42377714 Realizácia pomníka a hrobového miesta pre nenarodené deti – I. fáza (zaobstaranie materiálu a umeleckého diela) 3 000,00
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava 421369380170 Vianoce 2021 280,00
JOGGING KLUB 14225999 Silvestrovský beh na tartane 2021 (Memoriál Pavla Raca) 950,00
       
Celková Dotácia  (EUR)     7 170,00

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.12.2021

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová