Obsah

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2022

Názov organizácie IČO Účel Poskytnutá dotácia
[EUR]
JOGGING KLUB 14225999 Jarný beh na tartane 700 €
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom 17058783 49. ročník - Dubnická tridsiatka 650 €
Mestský športový club Olympic fitnes Dubnica nad Váhom 50578103 Majstrovstvá Slovenska juniorov, junioriek v kulturistike a fitness, 27. ročník - Veľká cena Dubnice v kulturistike mužov a fitness žien 1 300 €
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom 42144906 Turnaj družstiev o Majstra Dubnice nad Váhom 2022 100 €
Občianske združenie DuTaF SPORT 37920227 Činnosť v roku 2022 700 €
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. 30231558 Činnosť v roku 2022 1 500 €
JOGGING KLUB 14225999 Činnosť v roku 2022 1 100 €
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom 36115321 Činnosť v roku 2022 750 €
Sivý vlk, o.z. 51465051 Činnosť v roku 2022 800 €
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. 31117911 Činnosť v roku 2022 4 600 €
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 30227704 Činnosť v roku 2022 20 000 €
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom 00624951 Činnosť v roku 2022 1 200 €
Slovenská asociácia silných mužov 36130885 Majstrovstvá Slovenska silných mužov 700 €
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom 001782090302 Preteky v love rýb udicou detií - praktické overenie zručností na záver krúžkovej činnosti 1 000 €
Občianske združenie ŠTASTNÉ PRÁZDNINY 42377366 Denný letný tábor HAPPY HOLIDAY  2 000 €
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. 31117911 Florbalový turnaj BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2022 880 €
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom 006413320008 Činnosť v roku 2022 1 000 €
       
Celková Dotácia  (EUR)     38 980 €
       

V Dubnici nad Váhom, dňa 20.4.2022

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová

 

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2022

Názov organizácie IČO Účel Poskytnutá dotácia
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava 421369380170 Činnosť v roku 2022 1 000 €
Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Vahom 008970190359 Činnosť v roku 2022 1 000 €
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom 008970190358 Činnosť v roku 2022 1 000 €
Klub Venuša Nová Dubnica 42014077 Činnosť v roku 2022 500 €
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 52827712 Činnosť v roku 2022 100 000 €
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom 36117307 Letný prímestský tábor 500 €
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom 006981720120 Činnosť v roku 2022 1 000 €
Aeroklub Dubnica nad Váhom 17066816 Lietame Rally 900 €
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. 37923781 Činnosť v roku 2022 80 000 €
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV 44642181 Činnosť v roku 2022 280 €
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec 37916858 Činnosť v roku 2022 8 550 €
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ 42014042 Činnosť v roku 2022 5 700 €
FSSk Dievky 52427943 Činnosť v roku 2022 700 €
Dubnické Divadlo 53001745 Činnosť v roku 2022 2 450 €
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Činnosť v roku 2022 1 300 €
JOGGING KLUB 14225999 Dubnická hodinovka na tartane 900 €
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 30227704 Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho žiactva 383 €
    Spolu: 206 163 €
V Dubnici nad Váhom, dňa 20.5.2022      

Vypracovala: Ing. Lenka Kováčová