Obsah

 

Zoznam poskytnutých dotácií na rok 2024

Názov organizácie IČO Účel Poskytnutá dotácia
[EUR]
RMK Dubnica nad Váhom 42376173 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska F1N CIAM FAI  200 €
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom 42144906 Mestská liga o Majstra Dubnice nad Váhom 2024 v družstvách 200 €
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom 00624951 Prague handball cup 2024 1 150 €
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z. 31117911 Činnosť v roku 2024 9 000 €
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 30227704 Činnosť v roku 2024 17 000 €
Akadémia Jozefa Jankecha n.o. 37923781 Činnosť v roku 2024 75 000 €
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 52827712 Činnosť v roku 2024 90 000 €
    Spolu: 192 550 €

V Dubnici nad Váhom, dňa 19.4.2024