Obsah

Programový rozpočet mesta na roky 2023 - 2025 Stiahnuté: 89x | 15.12.2022

Programový rozpočet mesta na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 2,340x | 15.12.2022

Programový rozpočet mesta na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 459x | 17.12.2020

Programový rozpočet mesta na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 589x | 18.12.2019

Programový rozpočet mesta na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 776x | 01.03.2019

Programový rozpočet mesta na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 950x | 01.03.2019

Programový rozpočet na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 518x | 10.02.2014

Programový rozpočet na roky 2013 - 2015 Stiahnuté: 682x | 31.05.2016

Programový rozpočet na roky 2012 - 2014 Stiahnuté: 484x | 18.09.2012

Programový rozpočet na roky 2011 - 2013 Stiahnuté: 591x | 27.04.2011

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 556x | 28.09.2017

Programový rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 671x | 28.09.2017

Programový rozpočet mesta na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 812x | 28.09.2017

Stránka

  • 1