Obsah

Programový rozpočet mesta na roky 2022 - 2024 Stiahnuté: 2002x | 16.12.2021

Programový rozpočet mesta na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 409x | 17.12.2020

Programový rozpočet mesta na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 543x | 18.12.2019

Programový rozpočet mesta na roky 2019 - 2021 Stiahnuté: 736x | 01.03.2019

Programový rozpočet mesta na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 903x | 01.03.2019

Programový rozpočet na roky 2014 - 2016 Stiahnuté: 481x | 10.02.2014

Programový rozpočet na roky 2013 - 2015 Stiahnuté: 622x | 31.05.2016

Programový rozpočet na roky 2012 - 2014 Stiahnuté: 448x | 18.09.2012

Programový rozpočet na roky 2011 - 2013 Stiahnuté: 556x | 27.04.2011

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 514x | 28.09.2017

Programový rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 530x | 28.09.2017

Programový rozpočet mesta na roky 2017 - 2019 Stiahnuté: 775x | 28.09.2017

Stránka

  • 1