Obsah

Krízové centrum prevádzkuje mesto Dubnica nad Váhom od roku 2009. Počas nepriaznivých poveternostných podmienok, zväčša od novembra do marca, poskytuje centrum svoje služby maximálne štrnástim klientom – obyvateľom mesta bez prístrešia, ktorí sa nachádzajú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. Za poplatok 0,50 centov môžu klienti využiť nocľah, charitné oblečenie, sprchy, toaletu, prípravu horúceho nápoja či sociálne poradenstvo. 

 

Ekonomické oprávnené náklady Krízové centrum 2023

Ekonomicky oprávnené náklady Krízové centrum - nocľaháreň za rok 2022

Ekonomicky oprávnené náklady Krízové centrum 2021

Ekonomicky oprávnené náklady Krízové centrum 2020

Ekonomicky oprávnené náklady Krízové centrum 2019

Ekonomicky oprávnené náklady Krízové centrum 2018

Ekonomické náklady Krízové centrum 2017

Prevádzkový a ubytovací poriadok