Obsah

Späť

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť