Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Ing. Jozef Gašparík
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276