Obsah

Späť

Zápisnica z 15. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 25.6.2020

Vyvesené: 24. 7. 2020

Zodpovedá: Milada Beláková

Späť